Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Avsaknad av beskrivningsnivå i konverterade poster

En stor mängd konverterade poster saknar Beskrivningsnivå. Jag tänker mig att vi i de fallen helt enkelt lägger till Beskrivningsnivå. Men många av dessa poster är gjorda av KB där verken ingår i NB. Beskrivningsnivån borde därför rimligen vara Nationalbibliografisk nivå, men den nivån är inget jag (som inte katalogiserar för NB) kan garantera. Så ska vi då ändå sätta Biblioteksnivå, trots att posten troligen är på Nationalbibliografisk nivå?
Stefan Benjaminsson, GUB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Stefan!

  Saknad beskrivningsnivå beror vanligtvis på att uppgiften glömts att korrigeras i katalogiseringsskedet. Det hände både i Voyager och säkerligen även nu i nya Libris. Poster som ej uppgraderats från cip-nivå kan ju ha skrivits över varför en NB-bibliografikod inte garanterar NB-nivå, och dessa skulle därför behöva kontrolleras. Om posterna du stöter på uppfyller kraven för Biblioteksnivå bör du lägga till det som Beskrivningsnivå, men däremot inte NB-nivå av ovan nämnda anledning.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Okej, tack för svar.
  Stefan Benjaminsson, GUB
 • Hej!

  Problemet ser tyvärr inte ut att vara begränsat till enstaka missar i katalogiseringsskedet. Om inte alla så i alla fall stora mängder av de poster som har försetts med nationalbibliografisk beskrivningsnivå tidigare verkar ha tappat denna information vid konverteringen till XL. Vi har här på Göteborgs UB tillgång till våra bibliografiska poster så som de såg ut innan konverteringen, och kan därmed ganska lätt kontrollera hur beskrivningsnivån såg ut i MARC-posterna sedan tidigare.

  Se t.ex. dessa exempel på några NB-poster som saknar uppgift om beskrivningsnivå i XL, men där samtliga hade "_" kodat i pos. 17 i leadern i MARC-posterna innan konvertering (Libris-id): 19958011, 19757222, 20690791, 20774906.

  Det finns otaliga sådana exempel till att finna - jag är mer osäker på om det finns exempel där informationen faktiskt har följt med vid konverteringen.

  Detta problem kan kanske också förklara varför importerade poster ofta saknar beskrivningsnivå, då nationalbibliografisk nivå verkar falla bort även vid sökning i anda källor i XL. Se t.ex. ISBN 9780268101015, som saknar beskrivningsnivå såväl i (XL-)Librisposten som i LC:s post vid sökning i andra källor. Även i det fallet har Librisposten som den såg ut hos oss innan konvertering uppgift om nationalbibliografisk nivå i leadern, vilket åtminstone stärker sannolikheten för att LC:s ursprungliga post egentligen innehåller denna information (men att den i så fall alltså faller bort vid import/sökning i andra källor i XL). Det går helt säkert att hitta åtskilliga ytterligare exempel även när det gäller detta.

  Ni får gärna från KB:s håll undersöka denna fråga lite noggrannare, för om det skulle visa sig att alla eller i alla fall stora delar av posterna med nationalbibliografisk beskrivningsnivå helt sonika har tappat denna information i samband med XL-konverteringen, så antar jag att det kommer krävas maskinella rättningar av dessa poster snarare än manuella korrigeringar av enskilda katalogisatörer.
  Markus Nolgren
 • Hej!
  Vi importerar mycket poster från LC och har noterat att de sedan vi gick över till XL ofta saknar beskrivningsnivå. Många poster från LC har ju, som nämns ovan, nationalbibliografisk nivå, men när denna nivå finns i originalposten verkar det inte gå över vid importen till XL.  Det verkar dock som att beskrivningsnivå CIP går över vid import till Libris. När det gäller Worldcat-poster har ju de ganska ofta saknat beskrivningsnivå vid import, även i Voyager, så att beskrivningsnivå från dessa poster måste läggas till i XL är ju ungefär som tidigare. Men LC-poster har inte brukat sakna beskrivningsnivå tidigare, så då kanske det är något problem med import/konvertering av nationalbibliografisk nivå överlag.

  Just detta att LC-poster saknar beskrivningsnivå skrev jag också om i nedanstående tråd i juni.
  https://kundo.se/org/librisxl/d/info-om-primar-och-sekundarkatalogisering-i-adminm/

  Esther Thegel
 • Jag har också noterat att beskrivningsnivå saknas på många konverterade poster. Detsamma gäller katalogiseringsspråk som saknast på flera konvertader NB:poster. Jag har svårt att tänka mig att denna informationen missats att lägga in i Voyager.
  Karin
 • Hej,
  Det stämmer som några av er påpekar att något hänt vid migrering från Voyager till nya Libris av vissa poster med nationalbibliografisk beskrivningsnivå  -- tack för informationen.

  Vi undersöker nu exakt logik bakom det data som inte kommit med, och framförallt hur vi ska komplettera posterna med beskrivningsnivå på ett korrekt sätt. Vi återkommer i frågan.

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Hej!

  Hur ser ni på möjligheten att samma logik som ligger bakom den borttappade informationen vid konverteringen också ligger bakom att informationen i fråga verkar falla bort vid import/sökning i andra källor? Det senare är ju i någon mening ett pågående problem, och inte begränsat till den tidigare överföringen från gamla till nya Libris.

  Jag tycker förresten att motsvarande fenomen verkar uppstå när det gäller ”Nationalbibliografisk verksamhet” under katalogiserande instans, dvs. inte heller denna information ser ut att ligga kvar, varken efter konverteringen eller vid sökning i andra källor. Därmed ligger det kanske nära till hands att förklaringen skulle kunna ha att göra med att informationen i båda fallen kodas som ”_”/blank.
  Markus Nolgren
 • Hej!

  Tack, vi har skickat detta vidare till de som håller i det här ärendet.

  Mvh
  Libris kundservice
 • Hej!

  (Med risk att upprepa observationer som redan gjorts i tråden, i ett ämne där vi diskuterar koder i marc trots att katalogiseringen inte sker i marc, koder som i sin tur säkert kan representeras olika beroende på vilket ILS man använder - och därtill är koden i nya Libris ersatt med klartext ur en dropdown-lista...)

  Så här ser det ut när en jämför ett antal marcposter med en nivå som bör vara nationalbibliografisk (med hjälp av MarcEdit):

  Poster från gamla Libris (vi har ett sparat fullt uttag från 2017) använder " " (blank) i Leader 17. Denna nivå godtogs av vårt ILS som nationalbibliografisk.

  Poster hämtade direkt från exempelvis LC använder också " " (blank) i Leader 17.

  Gamla poster hämtade från nya Libris har " " (blank) i Leader 17 och importeras som nationalbibliografisk nivå till vårt ILS. Dessa poster ser dock ut att sakna nivå i nya Libris.

  Nya poster från nya Libris har "_" (understreck) i Leader 17. Dessa nya poster flaggas som felaktiga och utan nivå när vi importerar dem till vårt ILS trots att de i nya Libris anges som nationalbibliografisk nivå.

  Det verkar, när man utgår från marcposterna, alltså som om det är koden för nationalbibliografisk nivå i nya Libris som avviker från något slags norm, medan de konverterade och remoteimporterade posterna håller sig till den? Det kan kanske också förklara varför LC-poster inte kan behålla sin nivå utan tappar den vid importen till nya Libris.

  Vänliga hälsningar
  Mats


  Mats Alexandersson
 • Hej!

  Buggen kopplad till Beskrivningsnivå är delvis löst i och med kommande release 3/10. Då kommer 1) värdet att tas omhand vid import från andra källor och 2) nygjorda poster att exporteras korrekt.
  Men värdet saknas fortfarande i konverterade poster. För att korrigera detta krävs att en global körning görs, vilket ännu återstår.
   
  Gällande frågan om saknat värde för Nationalbibliografisk verksamhet så har ni helt rätt i att det är samma slags problem. Det undersöks nu.

  Mvh

  Libris kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.