Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ändringsmeddelanden och dubbletthantering (CXZ och Overlay Bibliographic Records)

Hur fungerar Overlay Bibliographic Records och ändringsmeddelanden CXZ i nya LIbris och XL?
Maia Dexander Införandeaktiviteter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Overlay Bibliographic Records

  I Voyager kan katalogisatörer manuellt slå samman bibliografiska dubblettposter med funktionen Overlay Bibliographic Records. Funktionen är användbar när det fanns två likvärdiga bibliografiska dubblettposter i Libris, men även när man ville ersätta en preliminär/rudimentär bibliografisk post med innehållet i en fullständig post.

  Dubbletter skapas exempelvis när inkommande poster använder ett ISBN på ett felaktigt sätt. Detta kan inget system, som tar emot poster, förstå på grund av att ISBN ska vara ett unikt nummer. Ett nytt ISBN är för system detsamma som en ny resurs. Dubbletterna kommer att vara samma mängd som tidigare.

  Även nya Libris och XL kommer att ha stöd för administration av dubbletter. I startversionen har denna funktion dock inget användargränssnitt utan går maskinellt via ett s.k. API-anrop.

  API-ingången för att slå samman två poster är /_merge och de parametrar som krävs är id1 och id2 vilket är de två posternas URI:er. Detta anrop slår ihop två bibliografiska poster och är användbart till exempel för att hantera dubblettposter.

  Sammanslagningen utgår från informationen som finns i posten som anges i första posten (id1) och lägger om möjligt till information från den andra posten (id2). XL ersätter aldrig information från den första posten, utan utökar den. Detta innebär att vi garanterar att information från den första posten kommer finnas med i den sammanslagna posten. Mer information hittar ni på GitHub.

  CXZ

  E-postlistan CXZ används för att katalogansvariga vid LIBRIS-biblioteken ska kunna dela med sig av ändringar i bibliografiska poster. Den innebär i praktiken att katalogisatörer manuellt skickar ut ett meddelande när en post har slagits samman med en annan post. I XL kommer beståndsposter automatiskt att flyttas med när en sammanslagning sker. Vad som däremot inte händer är att posten automatiskt gallras i lokala system. Här kommer e-postlistan CXZ att ha samma användning som tidigare.

  E-postlistan CXZ fungerar enligt följande:

  Ett webbformulär som hämtar en post visar den i ett formulär. Bibliotekarien kan skriva ett meddelande i formuläret rörande vilken ändring som gjorts i posten. Exempel för utskick kan ni se här.

  E-postlistan​ kommunicerar med en databas innehållande e-postadress och vilka sigler man bevakar. Webbformuläret skickas då till de e-postadresser vars sigler finns i meddelanderaden.

  CXZ har också ett administrationsgränssnitt för att lägga till och ta bort epostadresser och sigler

  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Fråga:
  Vid sammanslagning blir två poster en, den ena posten kompletteras med information från den andra och den andra raderas om jag förstår rätt. Då blir externa referenser till den andra posten, via dess bibid, obrukbara om inte Libris klarar att omdirigera till den kvarvarande posten. stämmer det?

  Svar:
  Det som händer när du slår ihop två poster är att båda BIB-ID:na pekar på samma post, det vill säga att den andra postens BIB-ID också kommer peka på den nya posten. Om post A har ID http://libris.kb.se/bib/1234 och post B http://libris.kb.se/bib/12345678 (och A är den ‘riktiga’ posten, den som ska behållas) kommer båda ID att fungera för att referera till den sammanslagna posten.

  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Se även tidigare frågor om CXZ.​ 
  CXZ- respektive MARC21-meddelanden​​​
  Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.