Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ändra "katalogiserande instans" i poster man tar över

Hej!
Vi på Linköpings UB undrar vad det är som gäller för "katalogiserande instans". Ska vi ändra i poster där det står "Annan verksamhet" och istället ange "Librisbibliotek/kooperativt katalogiseringsprogram"? Vi önskar ett förtydligande kring detta!
Se post qzm4ctmkn3nj0jb2  som exempel. Det är en bokrondell post som är uppgraderad av KB och som har nationalbibliografisk nivå. MEN det står "Annan verksamhet" istället för "Librisbibliotek/kooperativt katalogiseringsprogram".
Eva-Lisa Holm Granath, funktionsansvarig för katalogisering vid LiUB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Eva-Lisa,

  Egenskapen katalogiserande instans i nya Libris motsvaras av det som tidigare kodades i MARC 008/39 och ingen förändring av praxis har skett. Vi rekommenderar alltså att man vid import behåller postens ursprungliga värde Annan verksamhet.
  Hjälptexterna kommer att uppdateras så att de innehåller även denna information.

  Vänliga hälsningar,
  Katalogsupport
 • Viss förvirring fortsätter ändå råda hos mig och en del kollegor. Jag kan se att det står i RDA-anvisningarna att man inte ska ändra postens ursprungliga kod. Jag hade missat den informationen tidigare. Innan RDA så var det dock praxis att vi alltid ändrade till "Librisbibliotek/kooperativt katalogiseringsprogram". Egentligen tycker jag fortfarande att det är märkligt att vi inte ska fortsätta med det. När ska vi i LibrisXL använda: "Librisbibliotek/kooperativt katalogiseringsprogram"? Är det bara vid ren primärkatalogisering? Jag kan se att poster inlästa från DiVA har det värdet.
  Eva-Lisa Holm Granath, funktionsansvarig för katalogisering vid LiUB
 • Hej!

  Ja, det är vid primärkatalogisering som ni kan använda ”Libris-bibliotek/Kooperativt katalogiseringsprogram”. I poster som har ”Annan verksamhet” som ursprungligt värde ska man inte ändra utan kan låta det ursprungliga värdet ligga kvar.

  Med vänlig hälsning
  Katalogsupport
 • Jag undra om hur egenskapen katalogiserande instans på posten 5g506lv038cb4gd6  blir Nationellt auktoritetsprojekt, Libris -bibliotek på en importerade post? Borde det inte bara annan verksamhet?  Surekha Sood
 • Hej!

  Det beror på hur uppgiften var kodad i ursprungskatalogiseringen. Enligt instruktion i hjälptexten ska den inte ändras. Se hjälptext för Checklista vid redigering av importerade poster.

  Vänliga hälsningar

  Katalogsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.