Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ämnesord och namn saknas?

Nu har vi testat en del på LiUB. Många svenska ämnesord som vi vet finns i Voyager går inte att hitta i XL. Det samma gäller namnformer, t ex kan jag inte återfinna de auktoriserade namnformerna för institutioner på LiU. Antingen behöver det tydliggöras hur man söker fram dem, eller så behövs besked om att de inte är inlästa i XL.
Eva-Lisa Holm Granath Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • På KvinnSam har vi också testat och vi får det inte att fungera att lägga till KvinnSams ämnesord (kao).
  Anna Johansson
 • Även Medicinska biblioteket i Umeå undrar: Hur ämnesordsindexera med MeSH i det nya verktyget? Är det flera steg för varje ämne - välja ämnesordstyp, termlista, skapa en lokal entitet för varje ny term och sen länka? Resultatet av det presenteras inte på samma sätt som redan befintliga MeSH och SAO i gränssnittet, men ser okej ut i Marc:

  Elisabeth Johansson
 • Hej!

  Vi är medvetna om problemen och i kommande uppdateringar av testversionen kommer funktionaliteten avseende auktoriserade namnformer, ämnesord och genre/formtermer vara förbättrad och arbetsflöden kommer då att beskrivas i hjälptexter. Testa gärna igen efter att uppdatering av testversionen har kommunicerats.
   
  Med vänlig hälsning

  Libris kundservice
 • Hej

  Vi förstår ingenting om hur vi ska kunna lägga på ämnesord (MeSH). Kan ni göra en instruktion tydligt hur man gör? Vi vill ha hela gången från lägga till typ av ämnesord, från vilken vokabulär och själva ordet. Gärna på svenska och inte kryptisk katologiseringska.
  Helena
 • Vi här på LiUB instämmer helt med Helena!
  Eva-Lisa Holm Granath
 • -När kommer test/startversionen att uppdateras och hur kommer ni att kommunicera ut detta?
  -Kommer även kopplingen till auktoriserade MeSH att finnas med i nästa uppdatering eller gäller det bara SAO med underindelningar och genre-formtermer?
  -Kommer även relevanssorteringen när en söker efter ämnesord att bli bättre?
  Elisabeth Johansson, UmUB
 • På KvinnSam har vi konstaterat att det går att manuellt lägga på ämnesord (”föredragen benämning”) under Termlistan ”KVINNSAM kao” på en post. Att lägga till KVINNSAM kao kräver dock 12 steg för varje enskilt ämnesord. Detta innebär att ämnesordsindexeringen tar mycket längre tid än i dagsläget.
  - Kommer man snabba upp processen?
  - Kommer kao att auktoriseras?
  - Hur ska vi gå tillväga för att lägga till de engelska ämnesorden kao//eng?
  Anna Johansson, KvinnSam
 • Jag har hört att systemet kommer att uppdateras under kommande helg och vara nere lördag-måndag. Stämmer det? Varför kommuniceras det i så fall inte ut brett så att alla kan planera sitt arbete och veta vad "som komma skall"?
  Eva-Lisa Holm Granath
 • Film önskas om hur man lägger på olika typer av ämnesord!
  Eva-Lisa Holm Granath
 • Hej!

  Vi arbetar med att få så mycket som möjligt av funktionaliteten kring ämnesord på plats inför produktionssättningen av nya Libris och XL.
  Utförligare hjälptexter och lathundar specifikt kopplade till ämnesord kommer att finnas på plats under vecka 22.  

  Mvh
  Libris kundservice
 • Hej!

  Man kommer inte att kunna jobba under uppdateringen, men målet är att uppdateringen sker utanför vanlig kontorstid.
  Så uppdateringen börjar idag (25/5) efter kl. 16  och målet är att det är uppe igen till ca kl 9 på måndag.

  http://librisbloggen.kb.se/2018/05/25/information-om-uppdaterad-version-av-nya-libris/

  Mvh
   

  Libris kundservice
 • Vilken funktionalitet gällande ämnesord uppdaterades förra helgen? Ämnesordsindexeringen vi gör med SAO och MeSH är viktig för sökbarhet utifrån ämne, inklusive den som görs av andra bibliotek med andra ämneslistor, t.ex. KVINNSAM kao.

  I denna film (5 min) visar vi hur vi tror att ni tänkt arbetsflödet för t.ex. MeSH kommer att vara i startversionen. Stämmer flödet? Vi har tyvärr inte klurat ut hur det ska gå att göra underindelningar/aspekter av ämnesord: https://youtu.be/1-VwD0XBSeA


  Elisabeth Johansson
 • Hej Elisabeth,

  vilken bra form på input! Det blir mycket riktigt många klick när man lägger till ämnesord ur en lista som XL inte vet hur den ska hantera, exempelvis MeSH-termer. Det går säkert att skruva på gränssnittet för att få det mer slimmat, samtidigt finns det bättre lösningar än att optimera för att man klipp-och-klistrar strängar mellan system. Mesh-termer finns redan nu publicerat som länkad data[1]  och en av poängerna med infrastrukturbytet är att kunna använda sig av externa datamängder utan att behöva kopiera in (och underhålla) dem i Libris. I det här fallet är alltså potentialen större, både vad gäller precision och snabbhet, än Voyager/MARC21 även om det just nu blir ett par klick extra.

  Mvh,
     Martin Malmsten, KB

  1. https://id.nlm.nih.gov/mesh/
  Martin Malmsten
 • (Inlägget uppdaterat 2018-06-13)

  Som Martin Malmsten skriver i inlägget ovan är målet i XL att fullt ut kunna utnyttja de funktioner som arbete med länkade data medför och då MeSH (eng) redan finns publicerat som länkad öppen data hoppas vi snart vara där i kommande uppdateringar av XL. I nuläget måste man dock klicka och skriva sig fram till en lösning och Redaktionen för Svenska ämnesord har tagit fram lathundar för ämnesordsarbete i de fall det inte finns auktoriserade termer/entiteter i Libris eller andra entiteter att länka till. Lathundarna motsvarar funktionaliteten i startversionen av Libris katalogisering men den kan komma att ändras.

  Lathundar hittas i hjälpsektionen under Arbetsflöden: https://libris.kb.se/katalogisering/help

  Lägga till kontrollerade men ej auktoriserade ämnesord:


  Lägga till sammansatt men ej auktoriserat ämnesord:

  Redaktionen för Svenska ämnesord
 • Hej!

  Nu finns ett antal filmer relaterade till ämnesord på KB:s YouTube-kanal där vi samlar våra instruktionsfilmer. Alla frågor ovan kanske inte besvaras men förhoppningsvis några.
  https://www.youtube.com/watch?v=a2rd55obuhs

  https://www.youtube.com/watch?v=ZwUATaICbHo

  https://www.youtube.com/watch?v=wrqs310Nt0M


  Mvh

  Katalogsupport
 • Hej,

  Vågar man i framtiden hoppas på någon typ av färdig mall för att exempelvis i en importerad post lägga till ett sammansatt men ej auktoriserat ämnesord ur Svenska ämnesord? Proceduren just nu är ju rätt tidskrävande.
  Jonas Jacobsson
 • Hej!

  Det hoppas vi och har med det som önskemål inför fortsatt utveckling.

  Mvh


  Katalogsupport
 • Är det så att det inte går att söka på å ä och ö i ämnesorden? Testade det enkla ämnesordet Män och det kom inte upp som förslag, blev ingen träff.

  Karin, Jönköpings stadsbibliotek
  Karin Kristoffersson
 • Hej och tack för din fråga.

  Jag testade alldeles nyss (i pop up-rutan för Lägg till entitet), både i Chrome och Firefox, och fick då träff på termer innehållande å, ä och ö.

  Testa gärna igen och hör av dig om problemen kvarstår.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Hej!

  Här kommer en beskrivning för hur man lägger till ämnesord tillhörande ämnesordslistan MeSH:

  (Observera att det inte finns auktoritetsposter för termer från ämnesordslistor såsom MeSH och LCSH i Libris och att länkbara entiteter för dessa saknas.)

  För att lägga till ämnesord av typen MeSH gör man på följande sätt:
  Ta fram verksentiteterna genom att klicka på pilen vid Instans av verk. Klicka på +ikonen, sök och välj etiketten för entiteten Ämne. Klicka på +ikonen vid Ämne, välj entiteten Allmänt ämnesord i rullgardinsmenyn Skapa lokal entitet. Klicka på +ikonen vid Allmänt ämnesord, sök och välj etiketten Föredragen benämning. Fyll i aktuellt ämnesord i rutan för Föredragen benämning. Klicka på +ikonen vid Allmänt ämnesord, sök och välj etiketten Termlista. Klicka på +ikonen vid Termlista, välj Skapa lokal entitet. Klicka på +ikonen vid Termlista {Okänd}, sök och välj etiketten Kod. Fyll i rutan för kod med aktuell termlista (i detta fall mesh). Beroende på ifylld termlista kommer exportformatet att generera motsvarande 650-fält med överensstämmande andraindikator, t.ex. 0 för LCSH och 2 för MeSH.  Testa gärna och hör av er om nya problem uppstår.

  Med vänlig hälsning,
  Katalogsupport

  Katalogsupport
 • Hej!

  Se uppdaterade hjälptexter i hjälpsektionen för termer från t.ex. MeSH.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.