Till senaste kommentaren

Vilka är Läkare Utan Gränsers principer?

Jag undrar, vilka grundprinciper har Läkare Utan Gränser?

Läkare Utan Gränser Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Läkare Utan Gränsers grundprinciper är följande:

  • Neutralitet
  • Opartiskhet
  • Oberoende
  • Iakttagande av medicinsk etik
  • Arbetet ska genomsyras av volontäranda

  Neutralitet och opartiskhet ligger till grund för organisationens arbete och vår handlingsfrihet. Läkare Utan Gränser förbinder sig att respektera medicinsk etik och att hålla sig fullständigt oberoende av alla makthavare samt alla politiska, ekonomiska eller religiösa krafter. Vi diskriminerar inte patienter med avseende på politisk åsikt, etnisk tillhörighet, religion eller kön. Och vårt arbete syftar alltid till att hjälpa de personer som har störst behov.

  Här kan du läsa mer om vårt arbete.
   

  Vänliga hälsningar,

  Givarservice
  Ingela Ansvarig Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.