Till senaste kommentaren

Varför vägra stöd från EU?

Jag respekterar ert arbete men förstår inte varför ni inte accepterar stöd från EU. Ställs det några besvärliga villkor för att ni skall få detta? Om inte så har ni fisförnämt försämrat för utsatta människor.

Kommentarer

 • Finns ingen anledning att vägra stöd från EU.
  Har varit givare med 3-4000kr per år tidigare.
  Med er syn på stöd från EU. så finns det ingen
  anledning för mig att fortsätta att ge. Ni har tydligen för mycket
  i kassan.

 • Hej

  Det var såklart ett svårt beslut att inte ansöka om dessa institutionella medel längre, men vi känner att det behövdes.

  Att vara neutral, opartisk och oberoende betyder inte att vi agerar i ett politiskt vakuum. Det är en vanlig missuppfattning att humanitär hjälp ska blunda för politiska beslut.
  Att vi är opolitiska betyder att vi ger humanitär nödhjälp till de som behöver den mest, och vi gör detta utan politiska syften och helt oberoende av politiska hänsynstaganden. Vi ger vård baserad på medicinska och humanitära principer. Detta betyder dock inte att vi inte skulle ha en åsikt om vissa politiska beslut som får drastiska humanitära konsekvenser.

  Snarare tvärtom: Vi måste prata om de humanitära konsekvenserna som vi ser. EU:s flyktingpolitik skapar oerhört lidande bland våra patienter, våra kollegor på plats i Sydeuropa och på Medelhavet.

  För oss är det viktigt att ta avstånd från en EU-politik som faktiskt orsakar en humanitär kris. Varje dag ser våra kollegor i våra projekt i Grekland, Italien, Serbien, Frankrike hur människor lider under den aktuella flyktingpolitiken som EU för. Att stänga gränser och avskräcka människor från att komma till Europa skapar enormt mycket lidande som hade gått att förhindra. Vi måste ta avstånd för denna omänskliga behandling. Våra patienter saknar tillgång till mat, vatten, toaletter, duschar – mitt i Europa. De får ingen information om sin framtid. De har blivit en bytesvara i de politiska förhandlingarna mellan EU och Turkiet.

  Vi måste ta avstånd från detta och stärka vårt oberoende. Redan idag är det viktigt för oss att 92% av alla våra intäkter kommer från privata givare – som dig. Det gör det möjligt för oss att agera oberoende och vi vill gärna stärka detta oberoende.

  Våra patienter kommer inte att påverkas av detta beslut utan vi kommer använda vår reservfond.

  Här kan ni läsa mer om beslutet: https://lakareutangranser.se/nyheter/vi-slutar-...
  Och här finns en debattartikel om avtalet mellan EU och Turkiet: https://lakareutangranser.se/nyheter/eu-offrar-...

  Med det sagt så hoppas vi såklart att våra givare vill fortsätta stötta oss eftersom de bidragen är mycket viktiga för oss - nu, mer än någonsin.

  Med vänlig hälsning,

  Läkare Utan Gränser
 • Givetvis har ni inte bara rättighet utan faktiskt skyldighet att påpeka er inställning till EU:s flyktingpolitik. (Att jag ser denna politik som ett val mellan två onda ting där alternativet är påfrestningen av hundratals miljoner asylanter saknar betydelse.)
  Men det är inte det frågan gällde utan om EU ställer krav för att bidra med pengar. Har ni fått sådana krav? Om inte så är er vägran att söka bidragen en skadlig plakatpolitik. Att ett tapp på åtta procent av intäkterna inte skulle påverka verksamheten är långsökt.

 • Instämmer. Obegriplig och skadlig plakatpolitik.

 • Hej

  EU liksom andra humanitära givare ställer krav på att vi som organisation ska ha ett professionellt arbetssätt och fungerande system på plats, exempelvis interna kontrollsystem och genomgå extern revision. Däremot har de inte ställt krav som påverkar vår operativa verksamhet, eftersom vi inom organisationen alltid själva beslutar om var och hur vi ska möta de medicinska och humanitära behov vi ser.

  Med vänlig hälsning,

  Läkare Utan Gränser
 • Tack för svar. Men därmed också - ett helt obegripligt beslut.

 • Instämmer med Agne, Lennart och Gunnar.

 • Hejsan!

  Vill ni verkligen ha mina pengar?
  Jag är månadsgivare men är "politiserad" eftersom jag accepterar regeringens beslut från i höstas om att begränsa det oreglerade inflödat av människor bl.a asylsökande till Sverige.
  Beslutet är oerhört beklagansvärt, men något alternativ (inom ramen för en reglerad invandring) har aldrig presenterats. Att vi skulle tagit emot människor med öppna armar för att sedan avvisa dom efter 5 års handläggande (pga resursbrist, överklagande mm) eftersom dom inte uppfyller kraven på asyl hade varit extremt inhumant! För inte tala om bostads-, skol- och försörjningsproblem under tiden (jag är medveten om att problemen ofta är ännu större i ett flyktingläger, men i Sverige är väl ändå ribban satt lite högre, det har inte minst de asylsökande själva visat genom att söka sig till Sverige).

  Situationen är djupt tragisk, men ingen vinner inget på att en part som inte måste hantera den aspekten av den akuta situation pekar finger på den som försöker/måste hantera problemet! T.ex miljöpartisterna i Sveriges regering eller för den delen Angela Merkel .
  Konstruktiv kritik är bättre men svårare än plakatpolitik!

  Hälsningar
  Lars Westerlund

 • Hej Lars!

  Tack för din kommentar. Läkare Utan Gränsers främsta mål är att ge vård åt våra patienter. Vi finns på plats i katastrofområden och i konfliktområden där vi behandlar de som behöver vård, oavsett deras ursprung eller politiska åsikter. Men en viktig del av vårt arbete är också att bära vittnesbörd och reagera när vi ser att möjligheten att behandla våra patienter hotas. Ett exempel är att inte ansöka om ekonomiska medel från institutioner om vi ser att det har agerat på ett sätt som försvårar vårt arbete. Givetvis så betyder det inte att vi slutar arbeta i dessa länder.

  Längre upp i tråden kan du se en längre förklaring gällande vårt beslut.

  Åter igen tack för ditt stöd och för att du hör av dig till oss. En övervägande majoritet av de bidrag som skänkts för att hjälpa våra patienter kommer från privata givare såsom du. Som månadsgivare så bidrar du även till att vi kan stå redo att snabbt vara på plats vid katastrofer där vårdbehovet är stort. Vi strävar alltid efter att vara så öppna som möjligt gentemot våra givare och patienter, speciellt då det gäller svåra humanitära överväganden.

  Med vänliga hälsningar,

  Läkare Utan Gränser
 • Tråkigt att ni fortfarande inte kan förklara varför.
  Något svar på varför ni, för att visa var MSF står i flyktingfrågan, måste avstå från bidrag från EU. Ett bidrag som inte är bundet till något "hur" dvs inte påverkar hur (eller var) ni agerar - det gör att ert "varför" fortfarande är fullständigt höljt i dunkel. Finns def. inte att finna "längre upp i tråden"
  Ett beslut som oavsett hur ni än resonerar leder till mindre resurser.
  Ett beslut med konsekvenser för de MSF är till för. Som t.ex. ger mindre resurser/möjlighet att snabbt agera osv Och. Som sannolikt innebär att fler än undertecknad nu börjat ompröva sitt bidrag till er. Själv har jag sedan beslutet togs halverat mitt mångåriga stående lilla bidrag.

  Om detta märkliga beslut inte omprövas kommer åtminstone undertecknad att helt ompröva mitt eget bidrag till en organisation med så ansvarslös ledning. Det är tydligen mitt enda sätt att nu agera, eftersom MSFs ledning fortfarande verkar helt inkapabel (efter de månader som nu gått) att leverera en plausibel förklaring till sitt beslut. En förklaring som kan förklara varför ett principuttalande av denna art måste kopplas till att avstå från bidrag, bidrag som MSF kan fritt "oberoende" nyttja för de ändamål som MSF anser bäst främjar dess sak....I just flyktingfrågan.

  • Sällan som ordet obegripligt passat bättre in!

  Även om ord som Tråkigt och Ansvarslöst också känns mkt relevanta.

 • Som svar på frågan "varför" kan vi hänvisa framför allt till dessa två artiklar:

  Läkare Utan Gränser
 • Exakt samma icke svar som tidigare. Frågan varför MSF avstår medel besvaras endast med att man avstår medel.
  På vilket sätt "att avstå medel" skulle vara en framgångsrik protest av sådant mått att man tycker just den "protesten" rättfärdigar att färre då kan få medicinsk hjälp är fortsatt obegriplig.
  Svaret ligger alltdå mkt nära "Godag yxskaft"

 • Jag kan faktiskt förstå skillnaden i att vägra mottaga pengar som erbjuds kontra pengar man ansöker om att få från en organisation vars politik man inte kan stödja. Man skulle kunna fortsätta resonemanget med att MSF skulle ansöka om bidrag från Syriens regim, från Ryssland, från Zimbabwe,från Daesch. Var ska gränsen dras? Det är en helt annan sak om EU kom och sa att vi vill skänka så här mycket pengar till MSF. DÅ vore det helt oförsvarbart att inte ta emot dem. Såvida mottagandet inte medförde att vissa krav skulle uppfyllas.
  Sedan tycker jag personligen att en ideell organisation ska ta alla pengar de kan oavsett avsändare medan de tydligt deklarerar att mottagandet inte medför några som helst förplikelser. Sedan får man som organisation aldrig bli beroende av de pengarna.

 • Hej!

  Jag har valt att ge pengar till er då jag har uppfattat er som en opolitiskt organisation. Döm av min förvåning när jag började bläddra i senaste tidningen.

  Först har ni ett reportage om alla som försöker ta sig till europa över medelhavet. Det enda man ser på bilderna är unga starka män. Sen får man veta att journalisten skäms för att vara europe.

  Sen har ni nån avdelning som heter sant eller falskt, om just flyktingar.

  Jag har som sagt uppfattat er som opolitisk SAMT att ni hjälper människor i deras närområden, men tydligen har jag missuppfattat er.

  Jag kommer avsluta månadsinbetalningarna till er (200kr) och se mig om efter nån annan att skänka pengar till.

 • Läkare utan gränser skall hålla sig utanför politiken vilket är min uppfattning.
  När man arbetar i ex Afrika - stöder ni viss politik eller gör ni det som jag hoppas -hjälper behövande och ev. skadade?
  Det är olyckligt att ni inte tar åt er. Opolitisk , opolitisk, opolitisk ................

 • Hej Johan,

  Tråkigt att du känner att du inte kan stödja oss längre på grund av att du anser att vi inte är opolitiska. Som det tidigare här i tråden sagts, att vara neutral, opartisk och oberoende betyder inte att vi agerar i ett politiskt vakuum. Det är en vanlig missuppfattning att humanitär hjälp ska blunda för politiska beslut.

  Att vi är opolitiska betyder att vi ger humanitär nödhjälp till de som behöver den mest, och vi gör detta utan politiska syften och helt oberoende av politiska hänsynstaganden. Vi ger vård baserad på medicinska och humanitära principer. Detta betyder dock inte att vi inte skulle ha en åsikt om vissa politiska beslut som får drastiska humanitära konsekvenser.

  Snarare tvärtom: Vi måste prata om de humanitära konsekvenserna som vi ser. EU:s flyktingpolitik skapar oerhört lidande bland våra patienter, våra kollegor på plats i Sydeuropa och på Medelhavet.

  Vår uppgift är att rädda liv och lindra nöd där behovet är som störst. För oss är alla patienter lika viktiga, oavsett kön, religion, ålder eller etnicitet.

  Jag hoppas att du hittar något annat gott ändamål att stötta istället.

  Hälsningar,
  Lars

  Läkare Utan Gränser
 • Varken Europa eller Sverige kan ta emot alla flyktingar. Det ni gör, är just att ta politisk ställning.
  Visst, släpp in alla, och man får totalkostnad i länderna.
  Det finns inte ens resurser för detta.
  SÅ ställ era politiska krav på de länder de kommer ifrån istället!
  Och jag avslutar mitt engagemang nu i Läkare Utan gränser.
  Sara Westberg
 • Hej Sara,

  Vi är ledsna att du känner att du inte kan stödja oss längre på grund av att du anser att vi inte är opolitiska.

  Jag hoppas att du hittar något annat gott ändamål att stötta istället.

  Ett varmt tack för ditt stöd till Läkare Utan Gränser!

  Vänliga hälsningar,
  Läkare Utan Gränser
 • SÅ HÄR ÄR DET BARN:
  Jag ger 1000 Kr. till Läkare Utan Gränser - Där slutar mitt finansiella engagemang.
  Vad som sedan händer med 1000-lappen är inget jag har att göra med.
  Jag litar -fullt ut- att LUG gör sin del.

  HENRIK SKOG
 • Hej Henrik,

  Ett varmt tack för ditt stöd till vårt arbete!

  Vänliga hälsningar,
  Läkare Utan Gränser
 • Hej alla,

  Är det någon som kan tipsa om annan hjälporganisation som hjälper nödställda på plats och som även är opolitisk och inte vägrar ta emot pengar från EU?

  Kanske kan Läkare utan gränser ge mig råd om annan sådan organisation?

  För mig är det hemska att människor lider och dör och dessa ska ha all hjälp på den plats de finns. Många blir lämnade, inte minst kvinnor och barn. Det värsta är att människor dör samt far så ohyggligt illa. Därför letar jag efter en hjälporganisation som hjälper nödställda på plats och som även är opolitisk och inte vägrar ta emot pengar från EU för att hjälpa människor i nöd.

  Orsaken till min fråga är likartat de argument som tidigare frågeställare har framställt.

  Jag tycker även att Läkare utan gränsers ställningstagande mot EU är delvis begripligt, eftersom det handlar om människor i nöd och många dör.

  Trots detta torde inte EU vara en part som orsakar migrationsströmmarna. Läkare utan gränser borde alltså även ställa sina krav på de länder som migranterna kommer ifrån och inte EU, liksom att Läkare utan gränser borde kritisera livsfarlig människosmuggling i båtar som är sjöodugliga. Och ta emot pengar till att hjälpa människor i nöd, även från EU.

  Tusen tack på förhand!
  Mvh
  Vill så klart vara anonym
 • Hej,

  Tack för ditt meddelande!

  Vad tråkigt att höra att du inte känner att du kan stödja Läkare Utan Gränser på grund av vårt beslut att inte ansöka om institutionella medel från EU. Det beslutet har förklarats väldigt ingående tidigare här i tråden så det finns ingen anledning att dra det igen. Ibland tycker man helt enkelt olika.

  För att klargöra så är vi en opolitisk och neutral, medicinsk humanitär organisation, därför är det inte aktuellt att ställa några krav på länder där vi arbetar. Vårt uppdrag är att rädda liv och lindra nöd där vi behövs som mest och därför skulle dessa krav inte gå hand i hand med vårt uppdrag.

  Vi har kritiserat och vittnat om de hemska förhållanden som människorna som försöker ta sig över Medelhavet utsätts för vid upprepade tillfällen.

  Vad jag vet är vi den enda av de mer välkända humanitära organisationerna i Sverige som har tagit ett beslut att inte ansöka om institutionella medel från EU. Så mitt tips till dig, för att vara på den säkra sidan, är att ta kontakt med de organisationer som du kan vara intresserad av för att se hur de står i den här frågan. En fördel är också om organisationen har ett så kallat 90 konto då det är en kvalitetsstämpel.

  Jag hoppas att du hittar en organisation som du har förtroende för och som du kan skänka en gåva till.

  Hälsningar,
  Lars
  Kommunikationsavdelningen
 • Det är ett ytterst märkligt ställningstagande MSF gör när man på politiska grunder vägrar ta emot pengar från EU....! Inte för att inte EU är medskyldigt till kriget i Syrien men ni inser inte att en krona i Syrien är tio gånger mer värd i hjälpeffekt än i en migrationsbidget i Sverige eller Tyskland där många asylsökare inte ens är politiska flyktingar och där många kommit med hjälp av flyktingsmugglare som de haft råd att anlita.
  Den omvändelse under galgen som EUs politiker tvingats till är välkommen och öppnar också för att effektiva pengar kan omadresseras till flyktinglägren i Syrien och omnejd! Det borde ni bejaka! INTE motarbeta!
  Sen ifrågasätter jag också ert beroende till den franska regeringen och hur ni därför har skött era relationer till den syriska regeringen. Frankrike bombar i Syrien och är ju krigförande part i Syrien och olagligen där i syfte att destabilisera den den syriska regeringen för att åstadkomma en regeringsförändring!
  Jag tycker inte ni ärligt redovisar anledningen till att ni inte är verksamma på regeringskontrollerade områden i Syrien!
  Jag tänker inte ge en krona i stöd till er så länge det är oklart!
  Anders Engqvist
 • Hej Anders,

  Tack för att du hör av dig med dina synpunkter!

  Vad tråkigt att höra att du inte känner att du kan stödja Läkare Utan Gränser på grund av vårt beslut att inte ansöka om institutionella medel från EU. Det beslutet har förklarats väldigt ingående tidigare här i tråden så det finns ingen anledning att dra det igen. Ibland tycker man helt enkelt olika.

  Jag hoppas att du hittar en organisation som du har förtroende för och som du kan skänka en gåva till.

  Allt gott!

  Vänliga hälsningar,
  Läkare Utan Gränser
 • Jag undrar om det fortfarande är så att ni inte ansöker om medel från EU?
  Tommy Persson
 • Hej Tommy,
  Ja det stämmer fortfarande, det är ett långvarigt beslut som har tagits av MSF internationellt.
  Sara Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Vi sparar de uppgifter du registrerat här för administration av din gåva samt för att kunna kontakta dig med aktuell information från oss. Läs gärna mer i vår integritetspolicy! https://www.lakareutangranser.se/var-integritetspolicy