Vad gör Läkare Utan Gränser för att motverka övergrepp, utnyttjande och trakasserier?

Vi på Läkare Utan Gränser ser väldigt allvarligt på alla former av trakasserier, diskriminering och övergrepp. Sådant beteende av våra anställda går helt mot våra principer och värderingar som humanitär organisation. Vi har sedan länge haft mekanismer på plats, inklusive rapporterings- och visselblåsarmekanismer, för att främja att utnyttjande, trakasserier och övergrepp förebyggs, upptäcks, anmäls och hanteras.

Läkare Utan Gränser i Sverige har en uppförandekod som alla fältarbetare under svenskt kontrakt skriver under innan de åker på uppdrag. Uppförandekoden förbjuder alla slags övergrepp, fysiska såväl som psykiska, utnyttjande och nedsättande beteende. Den förbjuder även sexuella förhållanden med en minderårig, sexköp eller missbruk av alkohol och droger.

Vi har nolltolerans för brott mot denna uppförandekod och bryter man mot den så blir man omedelbart hemskickad från sitt uppdrag.

Vi önskar att vi kunde säga att sexuella trakasserier eller övergrepp inte förekommer i vår organisation. Tyvärr är detta ett samhällsproblem som inte heller vi är immuna mot, men som arbetsgivare och organisation med uppdrag att bistå människor i nöd har vi såklart ett ansvar. Vi kommer därför fortsätta arbetet med att motverka oetiskt beteende inklusive sexuella trakasserier, och att stötta dem som drabbas.
Läkare Utan Gränser (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Vi sparar de uppgifter du registrerat här för administration av din gåva samt för att kunna kontakta dig med aktuell information från oss. Läs gärna mer i vår integritetspolicy! https://www.lakareutangranser.se/var-integritetspolicy