Till senaste kommentaren

Vad går projektet i Götene ut på?

Ska Läkare Utan Gränser starta flera projekt i Sverige?

Kommentarer

 • Läkare Utan Gränser startar i början av hösten 2016 ett projekt kring psykisk hälsa i Götene kommun i Västergötland. Vårt team kommer att erbjuda stödsamtal till de omkring 1 200 asylsökande i kommunen.

  Vi fokuserar på psykisk hälsa eftersom flyktingar är speciellt utsatta för traumatiserande händelser både i sina hemländer och under den långa flykten till Europa. Många har sett sina familjemedlemmar dö, blivit utsatta för fysiskt och sexuellt våld samt levt i ständig rädsla för att själva inte överleva. Enligt Socialstyrelsen lider 20-30 procent av alla asylsökande i Sverige av psykisk ohälsa.

  Projektet beräknas pågå till april 2017 och vi kan ännu inte säga om projektet fortsätter längre än så. Vi kommer att göra en halvtidsutvärdering för att mäta resultat och bedöma den utsatta tidsramen. För tillfället har vi inga planer på att starta flera liknande projekt i Sverige. Vi hoppas att vårt projekt ska kunna visa andra aktörer att tidig psykologisk hjälp ger positiva resultat och på så vis inspirera andra att starta insatser.

  Vänliga hälsningar,

  Läkare Utan Gränser
 • "Läkare utan gränser" gör ett fantastiskt arbete bland jordens fattigaste människor, som inte har mat för dagen, trasiga kläder, sover på marken, är traumatiserade och sjuka. Heder åt er som arbetar för "L.U.G"!!
  Läste nu att "L.U.G." ska arbeta för flyktingar i Götene!? De är ju redan omhändertagna på ett sätt som miljoner andra nödlidande och traumatiserade inte kommer i närheten av. Vi känner oss illa till mods och funderar verkligen på att göra ett uppehåll med våra inbetalningar.

 • Hej!

  Beslutet att starta ett projekt i Sverige baserar sig på vår kartläggning av flyktingsituationen i flera EU-länder, inklusive i Sverige. Med över 160 000 asylsökande var Sverige ett av de främsta mottagarländerna år 2015. Vår kartläggning visar att det svenska sjukvårdssystemet har svårt att tillgodose de asylsökandes ökande medicinska behov. Bristerna är speciellt stora vad gäller psykologisk hjälp. Bristerna handlar bland annat om att hitta vårdinstanser att remittera till, långa köer och personalbrist.

  Även om många organisationer, nätverk och lokala initiativ arbetar med flyktingar i Sverige är det få som fokuserar på psykisk hälsa. Vi har därför valt att starta ett projekt kring psykisk hälsa i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med psykisk hälsa i våra humanitära projekt i samband med kriser, katastrofer och flyktingrörelser. Vi vill därför bidra med vår unika kunskap och våra resurser för att underlätta situationen för asylsökande i Sverige.

  Flyktingar är speciellt utsatta för traumatiserande händelser både i sina hemländer och under den långa flykten till Europa. Många har sett sina familjemedlemmar dö, blivit utsatta för fysiskt och sexuellt våld samt levt i ständig rädsla för att själva inte överleva.

  Enligt Socialstyrelsen lider 20-30 procent av alla asylsökande i Sverige av psykisk ohälsa. Om man utgår från de 160 000 nya asylsökande i Sverige förra året skulle det innebära att åtminstone 32 000 asylsökande lider av psykisk ohälsa. Människor på flykt är därför i speciellt stort behov av psykologiskt hjälp för att kunna hantera sitt psykiska trauma på ett konstruktivt sätt. Eftersom vi identifierat brister i tillgången till psykologisk hjälp för asylsökande i Sverige – och har tidigare erfarenhet av liknande projekt – ser vi det som viktigt att lägga våra insatser på just det.

  Vi hoppas detta svarar på dina funderingar om varför vi startat detta projekt.

  Med vänliga hälsningar,

  Läkare Utan Gränser
 • Jag jobbar på HVB-hem för asylsökande ensamkommande pojkar och vet att många av dem mår fruktansvärt dåligt efter sina traumatiska upplevelser. Det är idag mycket svårt att få psykologisk hjälp för killarna den vanliga vägen. Det är fantastiskt att Läkare Utan Gränser nu gör en insats för att visa hur viktig denna hjälp är, inte minst nu när killarna också måste börja oroa sig på allvar för att bli tillbakaskickade till krig och död.

 • Hej Maggi!

  Tusen tack, vi blir väldigt glada när vi läser din kommentar. Vi vill också tacka för ditt engagemang och för att du uppmärksammar de ensamkommandes situation i Sverige. Vi hoppas att vårt arbetssätt ska fungera bra och att det isåfall kan inspirera andra, exempelvis kommuner, att jobba likadant.

  Vänliga hälsningar,

  Läkare Utan Gränser
 • Jag har jobbat med Läkare Utan Gränser i nästan fyra år, och vet vilket fantastiskt jobb organisationen gör.
  På torsdag ska jag visa bilder och berätta om mitt och Läkare Utan Gränsers arbete i världen, inte minst i Afghanistan där de flesta ensamma flyktingkillarna kommer ifrån. Välkomna till biblioteket i Fristad utanför Borås 29 september klockan 19.00 och lyssna.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Vi sparar de uppgifter du registrerat här för administration av din gåva samt för att kunna kontakta dig med aktuell information från oss. Läs gärna mer i vår integritetspolicy! https://www.lakareutangranser.se/var-integritetspolicy