Räknas Kungsörnens Rågmjöl som fullkornsprodukt?

Kungsörnens finmalda och grovmalda rågmjöl samt  Gramhamsmjöl är fullkornsprodukter.
 
Linda
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.