Policy för personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som nu trätt i kraft har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Du kan läsa mer om hur Lantmännen och dess koncernbolag behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning här. Information om hur Lantmännen och dess koncernbolag behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning finner du här.