Varför ska elmätarna bytas ut och vad innebär bytet för dig som kund?

Den 1 november 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare för lågspänningskunder, vilka kompletterades med en föreskrift som trädde i kraft den 1 oktober 2019. De nya funktionskraven innebär att din elmätare kommer att bytas ut för att funktionskraven ska uppnås. Bytet ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

Kungälv energi planerar för ett större mätarbyte under 2023 men har redan nu påbörjat mätarbyten i mindre pilotområden.

De huvudsakliga syftena med utbytet av elmätare är att med hjälp av de nya, modernare elmätarna och deras funktioner underlätta för kunder som är intresserade av energibesparingar samt att möjliggöra en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.
Kungälv Energi Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.