Information gällande Covid-19

Uppdaterad 2020-04-14

På Heimstaden följer vi dagligen utvecklingen av Coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer att anpassa våra rutiner löpande utifrån vad som sker.

Av omtanke för dig, dina grannar, våra anställda och samarbetspartners ber vi dig att i nuläget avboka möten om du har några tecken på andningssvårigheter, feber, hosta och andnöd samt bara anmäler akuta serviceärenden.

Detta är vad Heimstaden gör just nu:
 • Våra trappstädare är extra noga med att torka av handtag, knappar och andra ytor som vidrörs ofta.
 • Endast bokade besök på våra kontor
 • Vi begränsar antal nya kunder vid visningar, delar upp visningarna
 • Vi ställer kontrollfråga vid serviceanmälan, både i kundservice och på Mina sidor

Ta hand om dig!
 • Tvätta händerna ofta.
  Varför? Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

 • Hosta och nys i armvecket.
  Varför? När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  Varför? Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Om du har feber, hosta eller svårt att andas – sök vård.
  Varför? Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden.

 • Håll dig informerad
  Varför? Folkhälsomyndigheten har den senaste uppdateringen vad som händer i Sverige. Information finns på www.folkhalsomyndigheten.se eller via telefon på 113 113.

  Folkhälsomyndighetens information finns att läsa på många olika språk här

  Fler länkar med bra information
  Kort film riktad till 70+ från Folkhälsomyndigheten
  https://www.youtube.com/watch?v=dr3sR60hhgY&feature=youtu.be


  Leverans av mat och mediciner till äldre, frivilligstöd – kontakta din kommun
  https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/frivilliga/stod-till-kommunerna-for-corona-isolerade/

  Länsstyrelsen Skånes information till utlandsfödda och nyanlända
  informationsverige.se

Du kan som vanligt komma i kontakt med oss genom:
Heimstaden Kundservice (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.