Vilka regler gäller för moms och skatt när jag säljer el?

Från och med den 1 juli 2022 behöver en person som säljer varor och tjänster, till exempel el från solkraft, för högst 80 000 kronor per år inte vara momsregistrerad. (Tidigare låg gränsen på 30 000 kronor.)

Om du är momsregistrerad idag och vill ta del av undantaget från momsplikten måste du skicka in en ansökan till Skatteverket om avregistrering av moms. När du har fått beslutet från Skatteverket om att du inte längre är momsregistrerad, är det viktigt att du snarast meddelar oss det så att vi vet när vi ska sluta betala ut moms till dig.

Om beloppet du säljer för understiger 40 000 kronor på ett år behöver du vanligen inte heller betala inkomstskatt på intäkten.

Du behöver inte betala någon energiskatt för din överskottsel. Som mikro- eller småskalig elproducent behöver du inte heller betala någon energiskatt för den egenproducerade el du själv förbrukar. Du kommer fortsatt att betala energiskatt på den el som ditt nätbolag överför till dig.

Det är olika regler beroende på om solcellerna är installerade på en privat fastighet eller en näringsfastighet. Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.


PiteEnergi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.