Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilken tariff ska vi följa om vi gör en blandutställning?

Vi ska göra en utställning som består huvudsakligen av museimaterial, arkivbilder och originalföremål. I det sammanhanget vill vi planera in två konstverk. Hur ska den här typen av blandutställning kategoriseras (separatutställning, grupputställning et cetera) och vilken tariff ska vi följa?

Kommentarer

  • Enligt MU-avtalet ska utställningsersättning betalas till upphovsman för visning av verk som är i upphovsmannens ägo, oavsett antalet deltagare i en utställning. Hur stor ersättning som ska betalas framgår av bilaga "Tariff för utställningsersättning". MU-avtalet saknar definitioner av begreppen "deltagare", "separatutställning" och "grupputställning". Om arrangör och upphovsperson inte kan komma överens i det enskilda fallet har de möjlighet att hänskjuta frågan till referensgruppen för MU-avtalet.
    Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.