Till senaste kommentaren

Vilka bilagor ska bifogas till ansökan om Särskilda behov 2021?

Till ansökningar för tredje utlysningen av Krisstödet ska dessa tre bilagor bifogas:

Obligatoriska bilagor:

1. Årsredovisning/årsbokslut för år 2019
2. Förteckning av firmatecknare
3. Verksamhetsberättelse för år 2019

Observera att förvaltningsberättelse i stället för verksamhetsberättelse inte kommer att godkännas.

Om sökande organisation är aktiebolag (AB), ekonomisk förening (ek för), handelsbolag (HB), eller kommanditbolag (KB) behöver du bifoga fastställd årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 samt registreringsbevis från Bolagsverket där firmatecknare framgår. Om ingen officiell verksamhetsberättelse finns bifogar du en separat bilaga som beskriver organisationens väsentliga händelser under 2019, inklusive en förteckning över kulturaktiviteter som har riktat sig till allmänheten.

Om sökande organisation är enskild näringsidkare behöver du bifoga fastställd resultat- och balansräkning och
verksamhetsberättelse för 2019 samt registreringsbevis från Bolagsverket eller en F-skattsedel från Skatteverket där firmatecknare framgår. Om ingen officiell verksamhetsberättelse finns bifogar du en separat bilaga som beskriver organisationens väsentliga händelser under 2019, inklusive en förteckning över kulturaktiviteter som har riktat sig till allmänheten.

Om sökande organisation är ideell förening behöver du bifoga fastställd resultat- och balansrapport och verksamhetsberättelse för 2019 samt ett signerat protokoll där firmatecknare tydligt framgår. Om ingen officiell verksamhetsberättelse finns bifogar du en separat bilaga som beskriver organisationens väsentliga händelser under 2019, inklusive en förteckning över kulturaktiviteter som har riktat sig till allmänheten.

Om sökande organisation är stiftelse behöver du bifoga fastställd årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 samt ett signerat protokoll där firmatecknare tydligt framgår. Om ingen officiell verksamhetsberättelse finns bifogar du en separat bilaga som beskriver organisationens väsentliga händelser under 2019, inklusive en förteckning över kulturaktiviteter som har riktat sig till allmänheten.

Om sökande organisation är kommun, region eller statlig myndighet behöver du bifoga fastställd årsredovisning och
verksamhetsberättelse för 2019.

Kulturrådet (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vi är en stiftelse och har registreringsbevis från Länsstyrelsen i Östergötland. Räcker det eller måste vi skaffa ett registeringsbevis från Bolagsverket?
  Ingrid
 • Hej Ingrid!

  Ja, det går bra.

  mvh
  Christoph
  Christoph
 • Hej!
  Vi är en stiftelse och jag såg att en stiftelse längre upp i flödet skickar in registrering från länsstyrelsen. Jag har skickat vår årsredovisning samt protokoll från årsmöte. Räcker detta eller ska jag komplettera med registreringsbeviset?
  Anders
 • Hej Anders,

  Skicka den till vår registratur kulturradet@kulturradet.se och ange vilket ärende det gäller.

  Vänligen
  Alan
 • Hej,

  Jag har enskild firma och undrar när det gäller bilagan som ska bifogas från Skatteverket om det är "Registerutdrag avseende skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering" som då ska bifogas?

  Med vänlig hälsning,

  Linda
  Linda
 • Hej Linda,
  Kulturrådet efterfrågar dokument där det framgår vem som är firmatecknare. Det låter som att du hittat rätt dokument.
  Mvh,
  Love
  Kulturrådet
 • Hej!

  Jag startade mitt aktiebolag under 2020 och kan således inte bifoga fastställd årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019, utan från 2020.

  Mvh
  Anders
  ANDERS ERIKSSON
 • Hej,
  Vi är en ideell förening som bildades januari 2020. Föreningen har övertagit ansvaret för att arrangera ett musikevenemang från en ekonomisk förening som upphörde vid årsskiftet 2019-2020. Evenemanget är planerat att hållas sommaren 2021 men förberedelserna störs av pågående pandemi. Då vi inte har årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 behöver jag veta hur vi skall göra för att vår ansökan ska kunna hanteras av er.

  Mvh
  Magnus
  Magnus Westerlund
 • Hej Anders och Magnus.

  För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av er verksamhet så behöver vi veta hur det sett ut bakåt. Är det så att samma/liknande verksamhet har bedrivits i annan bolagsform under 2019 vill vi gärna att ni bifogar bilagorna i förhållande till det bolaget/föreningen. Kan ni skicka in dokumentation för endast 2020 så gör det och skriv i fritext varför (förslagsvis i fritextrutan som heter "övrigt" längst ner i ansökan). Generellt kan man tänka att ju mer redovisad verksamhet som sökande kan inkomma gällande 2019 ju bättre, samt, såklart, hur denna verksamhet har påverkats under 2020 av rådande omständigheter. Använd också fritextrutorna till att förklara er situation som t. ex. nystartat bolag.

  mvh
  Christoph
  Christoph
 • Hej vi sökte bidrag förra året 18000 fick avslag vi hade önskat att täcka upp för våra arrangemang  2020 det visade sig att det visade sig att vi  gjorde  en förlust 2019 pga inställda  arrangemang  9140 under 2020 var vår förlust också strax över 9000 pga inställda arrangemang  är det någon  idé att söka bidrag i år på samma premisser  som förra året?
  Härkeberga ideella bastuföreningen
  Christer Holm
 • Hej Christer,
  Krisstöd för inställda evenemang är inte öppet att söka ännu. Det du kan söka är krisstöd för verksamhetsbidrag och/eller projektbidrag för särskilda behov i kulturlivet. Läs gärna riktlinjerna före ansökan så att du är förvissad om att sökande organisation är behörig. Det kan vara så att ni fick avslag på ansökan för att organisationen inte uppfyller kraven för att bifallas stöd.
  Mvh,
  Love
  Kulturrådet
 • Hej,
  det står "ett signerat protokoll där firmatecknare tydligt framgår" går det bra med protokoll från årsmöte eller är det något annat ni eftersöker?
  Carin
 • Hej Carin,
  Det är samma typ av handling som banken behöver när föreningen/organisationen startar ett BG/PG. Det kan bero på vilken typ av organisation du företräder. En ideell förening, tex, brukar ange vilken position som utgör firmatecknare i konstituerande mötesprotokoll. Om det framgår tydligt namn och rollen som firmatecknare i årsmötesprotokollet så är det bra.
  Mvh,
  Love

  Kulturrådet
 • Hej!

  Vi är två sökande för ett projekt och har båda enskild firma. Önskar ni verksamhetsberättelse, F-skattsedel etc från oss bägge, eller enbart från den av oss som registrerar ansökan? Tack på förhand!
  Helena
 • Hej Helena,
  Ni kan bara söka med ett organisationsnummer för erat projekt. Det är den ekonomiskt ansvariga/sökande parten som bifogar bilagor. Rekommenderat är att ni beskriver erat samarbete på ett tydligt sätt och att ni sinsemellan har ett samarbetsavtal för eran egen skull.
  Mvh,
  Love
  Kulturrådet
 • jag har gjort dokumenten till PDF men jag lyckas int skicka dom hur ska jag göra...kan jag skicka dom med posten
  Anki
 • Hej Anki,
  PDF är ett bra filformat. Du laddar upp dem som bilaga till din ansökan.
  Mvh,
  Love
  Kulturrådet
 • Hej! Jag undrar om den finns ett annat namn på verksamhetsberättelse? Jag hittar nämligen ingen verksamhetsberättelse i min bokföring. Det ända som finns är något som heter Revisionsberättelse.
  Martin
 • Hej Martin!

  Om ingen officiell verksamhetsberättelse finns bifogar du en separat bilaga som beskriver organisationens väsentliga händelser under 2019, inklusive en förteckning över kulturaktiviteter som har riktat sig till allmänheten.
  Det räcker alltså inte med en revisionsberättelse.

  mvh
  Christoph
  Christoph
 • Hej

  Vårt bolag bildades 2020 och det finns således inga bokslut, verksamhetsberättelser osv ännu. Är vi exkluderade från att kunna söka därmed?

  mvh
  Mårten E.
  Mårten Ericson
 • Hej Mårten.

  Nej ni är ej exkluderade från att söka. 
  För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av er verksamhet så behöver vi veta hur det sett ut bakåt. Är det så att samma/liknande verksamhet har bedrivits i annan bolagsform under 2019 vill vi gärna att ni bifogar bilagorna i förhållande till det bolaget/föreningen. Kan ni skicka in dokumentation för endast 2020 så gör det och skriv i fritext varför (förslagsvis i fritextrutan som heter "övrigt" längst ner i ansökan). Generellt kan man tänka att ju mer redovisad verksamhet som sökande kan inkomma gällande 2019 ju bättre, samt, såklart, hur denna verksamhet har påverkats under 2020 av rådande omständigheter. Använd också fritextrutorna till att förklara er situation som t. ex. nystartat bolag.

  mvh
  Christoph
  Christoph
 • Jag har gjort en ansökan om krisstöd som är sparad men ej inskickad än.
  Jag har ett par frågor.
  Nu har jag laddat upp tre bilagor. Två årsredovisningar i och med att jag har brutet räkenskapsår och en verksamhetsberättelse för 2019.
  Men jag kan inte se om de har laddats upp.
  Sen sidorna 8 och 9. Vad är det meningen att man ska skriva på dem?
  Mats Bäcker
 • Finns det någon möjlighet att kontrollera om bilagorna är uppladdade? Finns det möjlighet att ta bort och komplettera en bilaga? Det står att storleken är 0 på mina bilagor och det är ju inte så bra.

  Mats
 • Hej!

  Om vår ideella förening har hyfsat gott om pengar på banken för tillfället, p g a flera uteblivna aktiviteter under 2020, men ändå vill söka ersättning för de fasta kostnader vi haft under samma år, är det lönt att söka ersättning för, säg 15000 kr, om vi har 200 000 kr på banken eller hur görs bedömningen?

  mvh Pelle
  Pelle
 • Hej Mats och Pelle.


  Mats: Skicka ett mail till: krisstod@kulturradet.se och skriv med ditt ärendenummer så kommer en handläggare att kunna kolla att dina bilagor är med.
  Sidorna 8 och 9 avser de som söker projektstöd. Söker du endast verksamhetsstöd kan du bortse från dessa sidor.

  Pelle: Det beror på hur era utgifter/omkostnader ser ut. Notera att detta är ett krisstöd och ska hjälpa de i branschen som är i direkt kris. Om ni har god ekonomi i stort i er förening så kommer ni kanske inte att kunna prioriteras i förhållande till andra som inte har god ekonomi. Men ni kan såklart söka och pröva ert ärende.

  mvh
  Christoph
  Christoph
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.