Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför är kön viktigt i Skapande skola?

Varför är kön viktigt? Vi anser att själva frågan kan vara integritetskränkande och funderar på att ange "vet ej" på samtliga.
Kulturrådet Vanliga Frågor Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Precis som andra statliga myndigheter har Kulturrådet uppdraget att säkra jämställdheten i bidragsgivningen. Inom Skapande skola är det därför viktigt att visa på dels hur många kvinnor, män och personer med annat kön som engageras som kulturaktörer (därav frågan), dels hur aktiviteterna exempelvis kan bryta könstereotyper. Det är i de fall enskilda kulturaktörer engageras som siffror behöver anges utifrån det ni vet eller tror. Det är inga enkäter eller liknande som krävs. Det är en ungefärlig siffra som vi efterfrågar och något vi stämmer av på totalen, inte per ansökan eller projekt.

    Enligt sammanställningen över redovisningar för läsåret 2017/18 var inom förskolan närmare två tredjedelar av kulturaktörerna kvinnor och en knapp tredjedel av män. Någon enstaka kulturaktör har klassats som ”annan”. Inom grundskolan var motsvarande siffror 55 respektive 45 procent. Då kan vi konstatera att bidraget nått så gott som lika många kvinnor och män.

    Större kompanier och grupper ska klassificeras som ”vet ej” i frågan. ”Annat kön” – precis som vi skriver i både guiden och i ansökningsblanketten – anges om personerna i fråga själv varit öppet med, inte under andra förutsättningar.

    Här finns guiden, se den sjätte punkten under avsnittet ”När du fyller i ansökningsblanketten”. Här finns blankettexemplet, se fotnoten längst ned på sidan 1.
    Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.