Skapande skola - vilken typ av samarbeten kan man få bidrag för?

Detta gäller för Skapande skola:
Eget skapande i samarbete med kulturinstitutioner, vilken typ av samarbeten man kan få bidrag för?

Alla nedanstående förslag går att genomföra om fokus ligger på estetiska processerna och genomförs tillsammans med kulturaktör som uppfyller bidragets krav på professionalitet. Till exempel behöver ni säkerställa att en lajvpedagog, museipedagog eller liknande har rätt slags kompetens inom bidragets konstområden. Områden som teknik, natur, värdegrund, media- och informationskunnighet, historia, programmering o.s.v. är skolämnen och inte konstområden.

Skapande skola-projekt och -samarbeten ska innehålla konstnärligt skapande tillsammans med kulturaktörer verksamma inom konstområdena och som uppfyller bidragets krav på professionalitet. Fokus inom Skapande skola-projekt ska vara på de estetiska processerna och öka elevernas möjlighet till att möta konstnärliga uttryck.

Vänliga Hälsningar
Kulturrådet Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.