Skapande skola och museiverksamhet

Fråga 1: Eleverna önskar göra något typ av besök av museum. Går det att söka bidrag för besök på exempelvis ett naturhistoriskt museum, tekniskt museum, slott, fästning eller liknande?

I bidragets riktlinjer har vi förtydligat vad vi menar med professionell kulturverksamhet inom de olika konst- och kulturområden som bidraget kan gå till. När det gäller museiverksamhet så kan bidraget endast användas för visningar på museer som har verksamhet inom kulturella och konstnärliga genrer.

Det innebär att bidraget inte kan bekosta regelrätta visningar på ett naturhistoriskt- eller tekniskt museum, hembygdsgårdar, science center, fästningar, slott eller kulturarvsmiljöer (platser som inte räknas som en del av en museiverksamhet).

Däremot om ett museum som inte bedriver verksamhet inom ett konst-eller kulturområde erbjuder tex en workshop tillsammans med professionell kulturaktör eller annan konstpedagogisk verksamhet som uppfyller detta bidragets syften, så kan man söka bidraget för just den delen.


Fråga 2: Kan man gå på ett tekniskt- eller naturhistoriskt inriktat museum om de erbjuder ett skapande projekt med en konstnär/ professionell kulturaktör enligt bidragets krav?

Ja, om man genomför ett skapande projekt tillsammans med en konstnär tex på ett tekniskt museum så kan man söka för det specifika projektet eftersom det uppfyller bidragets krav och syften. Då spelar platsen man genomför projektet på inte någon roll, så länge personen/kulturaktören/konstnären som samarbetar med eleverna uppfyller bidragets krav på professionell kulturaktör.
Anna (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.