Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Komplettera obligatoriska bilagor till redovisning i efterhand?

Hej!
Jag sitter och sammanställer en redovisning av bidrag till "särskilda behov i kulturlivet" som erhållits med anledning av sjukdomen Covid 19. Redovisningen skall lämnas senast den 28/4. Då bidragstagaren är ett Aktiebolag skall obligatoriskt årsredovisning inklusive bokslut och fastställandeintyg för 2021 bifogas.
Då årsmötet genomförs den 16/5 kommer de begärda dokumenten ej att kunna bifogas bidragsredovisningen senast den 28/4. Är det tillfyllest att skicka in dokumenten i efterhand?
Mvh
Ulf
Ulf Delbro

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.