Till senaste kommentaren

Musikutgivning: Ska jag föra in i budgeten att jag fått medel från Konstnärsnämnden?

Jag ansöker om bidrag till musikutgivning genom mitt skivbolag för en produktion med en kvintett som jag skrivit musik för och spelat in. Jag har tidigare fått bidrag från Konstnärsnämnden för detta projekt, pengarna gick i huvudsak till att finansiera kompositionsarvode, repetitionsarvode till musikerna, resor och boende för att samla musikerna i Stockholm m.m. Men bidraget täckte även inspelningstekniker och mixning/mastring.

Hur ska jag föra in detta i budgeten?

Ska jag:

1. inkludera kostnader för inspelning och mixning/mastring och sen skriva att jag fått bidrag för detta från Konstnärsnämnden under intäkter?

eller

2. utesluta detta helt ur budgeten?
Kulturrådet

Kommentarer


  • Svaret på frågan är att båda dessa alternativ är möjliga, så länge du är tydlig med dessa kostnader och bidrag i din ansökan. Eftersom bidraget gäller hela utgivningsprojektet tycker jag dock att det blir bäst med alternativ 1. Det finns även en tredje lösning som jag tar upp nedan.

    Detta bidrag är (som du redan verkar ha sett) inte till för att täcka kompositionskostnader eller repetitionskostnader, så väljer du alternativ 1, är det viktigt att dessa kostnader härleds tydligt till annan finansiering. Tänk också på att detta bidrag endast kan täcka upp till 50% av dina totala kostnader (som kan sökas bidrag för).

    Ett tredje alternativ som kanske kan kännas lite omständligt, men blir väldigt tydligt för oss som ska läsa din ansökan är att du i finansieringen tar upp del av ditt bidrag från konstnärsnämnden, men drar av den delen som användes för kompositionen och repetitionskostnaderna. Du skriver då ut hur stort det totala bidragsbeloppet var i specificera-fältet, men uppger bara den faktiska summan som används till finansieringen av utgivningsprojektet i belopps-fältet. I kostnads-delen tar du då ej upp komposition eller repetition men alla andra kostnader som har betalats med hjälp av ditt bidrag från konstnärsnämnden. Utöver kostnader för inspelning och mixning/mastring kan alltså även kostnader för resa och logi för musiker ( obs. som uppstått vid inspelningstillfället) inkluderas i utgivningsprojektets budget.
    Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.