Läsfrämjandelyftet: Vad kan kommuner söka bidrag för?

Vad kan bidraget användas till? 
Kommuner kan använda medlen för kompetenshöjande insatser riktade till personalen, inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Det kan exempelvis vara att:
  • Kartlägga organisationens kompetenser och kompetensbehov och utveckla kollegialt lärande. 
  • Arrangera eller delta i kompetensutvecklande insatser som t ex kurser, föreläsningar, studiebesök, studieresor.
  • Sprida kunskap och kompetens till flera kommuner, exempelvis genom att producera material till Digiteket, eller organisera föreläsningar, studiebesök eller workshops.
  • Vikariemedel för att frigöra tid till kompetensutveckling.  
  • Genomföra kompetenshöjande insatser i partnerskap med andra kommuner eller regioner.

Vad kan bidraget inte användas till?
Bidraget kan inte användas till att genomföra verksamhet riktad till allmänheten.

Bidraget kan inte användas till kompetenshöjande insatser som ligger utanför läsfrämjandelyftets inriktning på läsfrämjande och litteraturförmedling med särskilt fokus på barns och ungas läsning.
Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.