Läsfrämjandelyftet: Hur mycket pengar kan man få?

Hur mycket pengar kan man få?
Varje kommun och region kan söka en viss summa, beräknad utifrån en fördelningsnyckel. På bidragssidan samt i ansökningsblanketten kan du se hur mycket pengar du kan ansöka om till din kommun/region.

Hur fördelas medlen?
Kulturrådet använder en fördelningsnyckel för att fördela medlen. Fördelning av medel till kommuner baseras på antalet årsarbetskrafter i kommunernas folkbibliotek. För att säkerställa möjligheten att genomföra kompetensutveckling i mindre kommuner ger fördelningen mer till det första antalet årsarbetskrafter och ersättningen minskar därefter något ju fler årsarbetskrafter som finns. Uppgifterna om årsarbetskrafter har hämtats från KB:s biblioteksstatistik.

Regionen får ett basbelopp, som är detsamma för alla regioner samt utöver det ett belopp baserat på antalet kommuner i regionen.
Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.