Till senaste kommentaren

Kan man som enskild näringsidkare söka återstartsstöd tillsammans med en kommun

Vårt syfte är att främja kulturlivet i kommunen, säkra återstart av kulturen, samt bibehålla och främja en bredd av kulturuttryck och kulturutbud i kommunen.
Jag driver en enskild firma som coachar Kulturaktörer såväl arrangörer, som producenter. Jag har en uppgift från min kommun att söka stöd för att det lokala kulturlivet ska få en bra återstart. Vi vill skicka in en ansökan för att främja det lokala kulturlivet och stärka de lokala kulturaktörerna. Är det möjligt att vi kan skicka in en ansökan och vad ska vi i så fall tänka på?
Annelie

Kommentarer

 • Hej Annelie,

  Ja, du som enskild näringsidkare kan söka återstartsbidraget för ett samarbete med ex.vis en kommun. Det är rent av ett av bidragets uttalade prio-områden att enskilda uppmuntras till samarbeten med offentliga institutioner

  Viktigt att tänka på kan vara flera saker och ta del av bidragets riktlinjer när det gäller denna ansökan generellt; det finns ex.vis kriterier på den sökande som du behöver uppfylla, se sida 4 i ansökningsblanketten där du beskriver och motiverar varför er organisation är en lämplig mottagare till bidraget.

  Det ska finnas ett ekonomiskt behov dvs att inte satsning redan är fullfinansierad av kommunen.

  mvh
  Johan
 • Tack, Johan!
  Räknas en enskild firma som främjande när man (tillsammans med en kommun) stöttar kulturproducenter i form av professionella coachande insatser för att kulturutövarna ska hitta nya möjligheter inom sin konst för att  få en bra återstart, fortleva och blicka framåt som kulturaktör, samt därtill kanske även hitta nya kreativa möjligheter till nyskapande?
  Annelie
 • Vad vi betecknar som "främjande verksamhet" är något som Kulturrådet i våra definitioner av centrala begrepp definierar på följande sätt:

  "Aktörer som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet: en juridisk person eller enskild näringsidkare som inte ansvarar för konstnärligt innehåll men vars verksamhet är betydelsefull för kulturområdets infrastruktur.

  Till exempel agent, medlemsorganisation, kulturmässa, nätverk eller liknande inom kulturområdet. Det kan också vara centrala organisationer som i samordnad ansökan söker stöd för strategiska och främjande insatser för sina medlemmars räkning."


  Notera att de ovan nämnda exemplen inte nödvändigtvis utgör en uttömmande lista på typ av aktörer som kan kvalificera sig som "främjande". Det är som sagt upp till den sökande att motivera hur/på vilket sätt den uppfyller stödets kriterier, och sedan är det upp till oss att ställa samtliga ansökningar bredvid varann och fördela stödet till dem som bäst uppfyller stödets syfte.

  Ett annat kriterium är att verksamheten huvudsakligen ska vara inriktad på kulturområdet, dvs att verksamhetens huvudsakliga intäkter ska inkomma från arbete inriktat på professionell kultur. För en främjande aktör som kanske även har andra fokus så är det således viktigt att lyfta fram att man främst inriktar sig mot kultursektorn.

  Men som sagt, i detta läge uppmanar vi er att själva ta del av informationen om stödet och göra er en egen uppfattning om stödet passar er och motivera er ansökan. Vi kan ej påbörja beredningen i detta läge och ge svar i förväg vilken typ av projekt som kan komma att premieras etc

  Lycka till!

  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.