Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

När nu ansökningsperioder har flyttades fram vad innebär det för beskedet? = När får vi besked om inköpsstödet till folk- och skolbibliotek?

Kommentarer

 • Hej Hanna,

  Enligt preliminärt beslut besked kommer att fattas i slutet av augusti.

  Vänligen
  Alan
 • Hej,
  vi som folkbibliotek är beviljade stöd för litteraturinköp och för vidare en del av detta stöd  till kommunens skolbibliotek. Vilka krav finns på deras redovisning? finns det några krav på skolans budget för medieinköp och att den inte ska minska år från år?
  Giovanna
 • Hej Giovanna!

  Så här står det på Kulturrådets webb angående inköpsstödet:
  Kommunens totala anslag för medier under ansökningsåret får inte vara lägre än under föregående år. Den summa som avser medier för barn och unga får inte heller minska. Enda skäl för att sänka medieanslaget är minskad befolkning eller minskat elevunderlag.

  Det är alltså kommunens sammanslagna medieanslag som inte får sänkas jämfört med föregående år. De skolor som tar del av stödet behöver därför meddela sina respektive anslag till den i er kommun som samordnar ansökan. De behöver dessutom meddela sitt utfall för medieanslaget till den gemensamma redovisningen.

  Kontakta gärna handläggarna för inköpsstödet för vidare frågor. Kontaktuppgifter finner du på vår webb, se sidan för Inköpsstöd under "Kontakt".
  Eliana
 • Jag hittar ingen information om under vilken period medlen får användas. Visst har vi möjlighet att flytta över medel från 2020 års ansökan till vårterminen? Särskilt med tanke på att pengarna blev tillgängliga så sent i år.
  Åsa
 • Hej Åsa!

  På Kulturrådets sida om Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek finns all information samlat om stödet: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/inkopsstod-till-folk--och-skolbibliotek/
  Under punkt 2 hittas information om att inköpsstödet kan användas under hela läsåret.

  Utdrag från punkt 2 "För vad kan du få bidrag?"
  ”Du kan få stöd för inköp av barn- och ungdomslitteratur eller inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungas läsintresse. Du kan använda bidraget under ett läsår, det vill säga under ansökningsåret och påföljande vårtermin.”

  Vänligen,
  Eliana
  Kulturrådet
 • Hej!

  Det står ingenstans om hur mkt stöd som betalas ut från Kulturrådet.
  Vi kommer vilja söka bidrag för att stärka skolbiblioteken med digitala medier och böcker, och undrar därför vart bidragsbeloppet kommer landa någonstans?

  Vi är en kommun med ca 6000 elever i grundskolan som vi tänker ska få ta del av bidraget.

  Mvh
  Jakob
 • Hej Jakob!

  Inköpsstöd för folk- och skolbibliotek söks gemensamt för en kommun och det belopp som kommunen får kan variera något från år till år. Kommuner kan inte söka ett specifikt belopp, utan den summa kommunen erhåller är beräknad på befolkningsmängden: antal barn i åldern 0-18 år. Hur den summan sedan fördelas mellan biblioteken som ingår i ansökan inom kommunen är något som varje kommun bestämmer själva.

  Mitt förslag är att du vänder dig till den inom din kommun som brukar samordna ansökan. Det är i de flesta kommuner folkbiblioteket som samordnar ansökan. Du kan också höra av dig till handläggare för inköpsstödet för att få kontaktinformation till den som skickade in ansökan förra året. Mer information och mejladresser till handläggare hittar du på sidan Inköpstöd till folk- och skolbibliotek, scrolla ned till Kontakt - handläggare.

  Vänligen,


  Eliana

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.