Till senaste kommentaren

Fråga gällande krisstöd för särskilda behov i kulturlivet: musik

Jag är frilansande evenemangsproducent, under 2021 arbetar jag på uppdrag av en kulturaktör.
Jag har arbetat med förprojektering för konserter samt gjort bidragsansökningar för detta.
På grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna som fanns så var jag medveten om att jag enbart skulle kunna få betalt för mitt arbete om min uppdragsgivare blev beviljad bidrag.

Vi blev beviljade bidrag. Jag har arbetat ca 6 månader under 2021 med projektering av de konserter som skulle hållas.

Nu kommer evenemangen ställas in och projektpengarna ska återbetalas.

Men uppdragsgivaren vill nu inte betala ut lönen för mitt samlade arbete under 2021. Han är rädd att han ska bli återbetalningsskyldig därför att konserterna inte kommer bli av. Arbetet jag har utfört är budgeterat från början krisansökan, jag har genomfört mitt arbete.

Stämmer det att han kan bli återbetalningsskyldig för min lön? Det finns knappt några andra kostnader så 90 procent av bidraget kommer att betalas tillbaka i alla fall.
Linus

Kommentarer

 • Hej Linus!

  Det här är inget okänt fenomen för oss på Kulturrådet och något man hela tiden måste hantera, även utanför kristider.

  Eftersom frågeställningen bara kan besvaras hypotetiskt måste jag hålla mig till det principiella;

  bidragsmottagaren i fall där verksamheten tvingats lägga ned mitt i pågående arbete, bör snarast inkomma med en beskrivning av situationen, inleda en dialog med ansvariga handläggare för bidraget - syftet är att i så god tid som möjligt minimera skadorna för den egna och andra involverades verksamhet. Inkommer man i efterhand, genom redovisningen, med ett redan etablerat faktum, där man möjligtvis agerat emot bidragets föreskrifter och den egna beskrivningen av vad man ämnat göra, är det hög risk att man blir återbetalningsskyldig.

  Om man i en dialog med Kulturrådet i god tid innan sista redovisningsdatum, beskriver de ändrade förutsättningarna och beskriver möjliga alternativa vägar eller önskvärda scenarier, kan handläggare framställa denna situation för enhetens ledning och därigenom komma fram till ett utfall som i så stor utsträckning som möjligt följer ramarna för regelverket, men inte drabbar verksamheten så hårt som annars hade varit fallet.

  Vi ska lägga på minnet att det grundläggande syftet med Krisstöden varit att hjälpa kulturverksamheter överleva nedstängningarnas effekt.
  Nikola

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.