Exempel på hur behoven kopplas till restriktionerna

Verksamheten måste ha ett akut ekonomiskt behov som har uppstått på grund av restriktioner och rekommendationer som infördes i december 2021.

Behovet ska finnas under perioden 1 januari till 30 juni 2022.

Kostnaderna man söker för ska tydligt kunna kopplas till det behov som finns under perioden och inte täckas av inkomster under perioden.

Kostnaderna behöver dock inte ha uppstått under perioden.

Sökanden ska alltså visa i sin ansökan
  • hur det ekonomiska behovet för verksamheten ser ut under perioden 1 januari till 30 juni 2022,
  • att behovet uppstått på grund av restriktioner och rekommendationer som infördes i dec 2021,
  • att kostnaderna de söker täckning för tydligt kan kopplas till det behov som finns under 1 januari till 30 juni 2022
  • att kostnaderna inte kan täckas av de inkomster de beräknar ha under perioden 1 januari till 30 juni 2022.

Exempel:
X hade en planerad föreställning i december eller januari som ställdes in eller som inte fick lika stor publik på grund av de rekommendation eller restriktioner som meddelades i december 2021. X hade kostnader för denna i slutet av 2021, t. ex. löner, lokalhyra m.m.

På grund av att intäkterna uteblev för föreställningen har X hamnat i en svår ekonomisk situation i början av 2022. X har därför ett ekonomiskt behov som har uppstått på grund av de restriktioner och rekommendationer som infördes i december 2021.

Behovet finns under jan – juni 2022. X kan söka för de kostnader som de hade under slutet av 2021 eftersom de är tydligt kopplade till det behov som finns under perioden jan – juni 2022. X kan också söka för kostnader verksamheten har under perioden jan – juni 2022 som de inte har täckning för på grund av att inkomsterna uteblev när föreställningen ställdes in/publiken minskade.

Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.