Till senaste kommentaren

Musikutgivning: Ekonomisk kalkyl

Hej! Jag har en fråga om sista raden av Finansieringen:
"Övrigt t.ex. beräknade inkomster från försäljning av utgivningen".
Avses här hela den beräknade inkomsten från total försäljning? Isf kan ju denna post bli relativt stor, men det är ju pengar som ännu inte finns, utan som förväntas komma in i bolaget på sikt. Och tills dess behöver de ju "lånas" in av tex privata pengar, och då är det väl del av "Egen insats"? Har jag helt missuppfattat?
Tacksam för svar!
E. Sandra

Kommentarer

 • Du är inne på rätt spår, Sandra

  Den budgetkalkyl som ska göras för musikutgivningen ska inte förväxlas med en likviditetsbudget. Hur en behandlar framtida intäkter i budgetkalkylen beror dels på när en beräknar nå break even och hur en väljer att planera sin organisations ekonomi, det vill säga hur en lägger upp projektbudgetar.
  Om en ser det som att utgivningsprojektet ska finansiera sig självt så kan en ta upp denna framtida intäkt som en finansieringspost.
  Vissa kostnader som tas upp i en budget kan också vara framtida eller beroende av framtida inkomster, ex distributionsavgifter.
  Däremot kan ett projekt ha kostnader som uppstår i närtid, för detta behöver det finnas likvida medel. Om en budget innehåller mer närtidskostnader än likvida medel uppstår en skuld vilket innebär att projektet måste ”låna in” pengar från en annan del av verksamheten.

  Du kan alltså välja att lägga upp din budget på olika vis
  Antingen gör du kalkylen mer likt en likviditetsbudget där varje kostnad måste mötas av en finansiering som faktiskt finns i organisaitonen vid den tidpunkt då kostnaden uppstår, eller så kan du ta upp beräknade framtida kostnader som finansiering och vara medveten om att du kommer att behöva ”låna in” pengar kortsiktigt för att kunna betala dina räkningar. Du kan i så fall beskriva varifrån pengarna ska lånas under övriga uppgifter i din ansökan.
  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.