Till senaste kommentaren

Definitioner av prioriteringsprinciper?

Har lite svårt att förstå skillnaden mellan "insatser för att öka tillgängligheten till kulturen digitalt" och "utveckling av digital produktion och/eller intäktsmodeller för digitalt kulturutbud". Finns det några tillgängliga definitioner på vad som menas eller kan ni hjälpa oss reda ut?
Vänligen
Andreas

Kommentarer

  • Hej Andreas

    Nej, vi har inga utförligare definitioner av dessa begrepp utan dessa prioriteringar för bidraget är tagna direkt från regeringens regleringsbrev till Kulturrådet, där dessa anges som områden att särskilt beakta vid fördelningen av medlen.

    Flera av de nämnda prioriteringarna kan härledas från den återstartsutredning som lades fram för regeringen i höstas, där det i spåren av pandemin bland annat efterlyses ökade insatser för att öka digitaliseringen av kulturutbudet. Vi tolkar att detta bidrag delvis kan ses som en respons på denna utredning och tar fasta på en del av förslagen som där läggs fram.

    Mvh
    Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.