Till senaste kommentaren

Ang frågan ”Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för denna ansökan”? (Samverkan med komponist)

Vad är det som avses med frågan ”Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för denna ansökan” i blanketten för ansökan om bidraget till Samverkan med komponist?

Kulturrådet Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Frågan handlar om hur projektet är uppbyggt och i vilken form som samverkan med komponist skall ske. Det kan beröra t.ex. om det är ett rent beställningsverk, om det gäller residensverksamhet eller annan form av samverkan mellan två parter.

    Eliana

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.