Hur går slakten till?

Hej!
Hur gör ni när ni slaktar kycklingarna?

Kommentarer

 • Hej Håkan!
  Tack för att du hör av dig till oss.

  Slakten inleds med att kycklingarna bedövas med en förhöjd nivå av koldioxid (som finns i vanlig luft), detta för att djuren inte ska känna något vid avlivningen. I medvetslöst tillstånd sticks djuret i halsen och avlider genom att den tappas på blod.

  All slakt inom Kronfågel följer utan undantag svensk djurskyddslagstiftning och övervakas på plats av Livsmedelsverkets officiella veterinär. Dessutom utförs årliga oberoende revisioner för att ytterligare kvalitetssäkra på produktion.

  Läs gärna mer om slakten på svenskfagel.se

  Hör av dig om du har fler frågor.
  Anna
 • Enligt nyheter jag tagit del av (Marcus Oscarsson, Aftonbladet) sker inte avlivning så här. Har alltid trott på att svensk djurhållning och slakt är bra. Ska man sluta köpa era produkter eller förändrar ni ert tillvägagångssätt?

  Mvh Jacob
 • Hej Jacob!
  Tack för att du hör av dig. Vi har redan förändrat arbetssätt.

  När vi upptäckte problemet, i en av våra interna kontroller, förstärkte vi direkt den manuella bevakningen med extra kontrollpersonal efter stickmaskinen för att fånga upp eventuella felstick.- Vi har bland annat köpt ny maskinutrustning som vi nu kalibrerar för att lösa problemet.
  - Vi håller just nu på att installera ännu en teknisk lösning efter kontrollen av den första maskinen, för att nå vår nollvision.
  Men därmed är inte sagt att vi ständigt arbetar med att förbättra oss.
  Jag hoppas att du har fortsatt förtroende för våra produkter.

  med vänliga hälsningar

  Anna
 • Verkar inte stämma efter avslöjandet i dag
 • Hej Gunnar!
  Tack för att du hör av dig. Vi förstår att klippet på Aftonbladet är upprörande och vi är verkligen ledsna över det som hänt.

  Vi har nollvision gällande ostuckna kycklingar och är såklart ledsna att vi inte nått den. Kycklingarna har varit djupt nedsövda och helt bedövade, de har alltså inte varit vid medvetande. Men även om djuren inte känt något så är detta ett problem som vi tar på stort allvar. Varje sådan händelse är viktig att åtgärda och vi tar mycket allvarligt på det som hänt.

  Vill du läsa mer och få mer fakta ber jag att du klickar på den här länken.

  med vänliga hälsningar
  Anna
 • Att det ens ska behöva vara så i landet Sverige? Att det ska behöva komma upp i pressen för att ni ska vidta åtgärder. Hade det inte uppmärksammats så hade inte åtgärder vidtagits. Handlar det om pengar? Eller maskiner som inte fungerar? Eller människor som inte förstår att det är djur dem arbetar med?
 • Hej Anna!
  Tack för att du hör av dig. Vi är såklart mycket ledsna över det som hänt.

  När vi upptäckte problemet, i en av våra interna kontroller, förstärkte vi direkt den manuella bevakningen med extra kontrollpersonal efter stickmaskinen för att fånga upp eventuella felstick.
  - Vi har bland annat köpt ny maskinutrustning som vi nu kalibrerar för att lösa problemet.
  - Vi håller just nu på att installera ännu en teknisk lösning efter kontrollen av den första maskinen, för att nå vår nollvision.

  Överlag har vi en fungerande slaktprocess även om det - som i det här fallet - ibland förekommer avvikelser.

  Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

  För mer fakta kan du gärna läsa här:

  Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.
  Med vänliga hälsningar
  Anna
 • Men nu läser man i dag att det förekommer föroreningar på kycklingarna såsom inälvor och bajs ,hur kan det vara så ?
 • Hej Gunnar!
  Tack för att du hör av dig igen.

  Vi har tyvärr haft problem vid rensningen av vår kyckling - vissa kycklingar har inte rensats korrekt. Detta är ett misslyckande som vi tar på stort allvar. Vi undersöker nu orsakerna bakom och gör allt vi kan för att komma till rätta med problemet så snabbt som möjligt. Vi beklagar verkligen det inträffade och tar såklart fullt ansvar för att åtgärda problemet. Vi är tacksamma över att våra och myndigheternas systematiska kontroller har fungerat så att vi har kunnat upptäcka felet och sätta in åtgärder.

  Livsmedelssäkerhet är vår högsta prioritet tillsammans med djuromsorg och arbetsmiljö. Vi har tyvärr haft problem vid rensningen av vår kyckling - vissa kycklingar har inte rensats korrekt. Detta är ett misslyckande som vi tar på stort allvar. Vi undersöker nu orsakerna bakom och gör allt vi kan för att komma till rätta med problemet så snabbt som möjligt.

  Kyckling är en biologisk råvara med olika vikt. En av orsakerna bakom problemen är att de maskiner som rensar kycklingen inte har kunnat parera viktvariationen. Medan vi jobbar med att lösa problemet har vi tills vidare därför ökat de manuella kontrollerna per flock och dygn för att stärka processen. I det här fallet har Kronfågels besiktning tyvärr brustit och vi ser nu över våra rutiner för detta. Kronfågel har enligt lag i uppdrag att manuellt besiktiga varenda kyckling innan den går vidare till butik. Besiktningen granskas av Livsmedelsverkets kontrollanter och vi är tacksamma över att dessa systematiska kontroller har fungerat så att vi kan analysera orsakerna bakom och sätta in åtgärder.

  Vi ser över möjligheterna att förbättra maskinutrustningen samt att vi har fortsatt utökade manuella kontroller. Vi har nyligen även tillsatt en kvalitetssamordnare för kontrollen av rensningen. Vi undersöker också, tillsammans med våra uppfödare, vad vi kan göra för att minska viktvariationen.

  med vänliga hälsningar
  Anna
 • I det inslaget i aftonbladet får man inte intrycket av att kycklingarna som ni benämner som "avvik" var bedövade, de säger ju att de vaknat upp från bedövningen och efter det blivit skållade?
 • Hej Jenny!
  Tack för att du hör av dig och bryr dig. Det gör vi också. Djurvälfärd har högsta prio hos oss.

  Vi undersöker just nu vad det är som dessa tidigare medarbetare vittnar om då vi tar det de säger på största allvar. Vi har de senaste dagarna pratat med all personal på vårt slakteri i Valla som har jobbat i den här delen av produktionen i upp till 15 år - alla av dem uppger att de aldrig någonsin har upplevt detta. Skållningen överses dessutom både av Livsmedelsverkets veterinärer och våra kontrollanter.

  Vi har inte fått någon indikation på att kycklingar skulle ha förts in till skållning när de är vid medvetande. Djuren är så pass bedövade att oavsett om de går in i skållen stuckna eller inte så blir inte skinnet på kycklingen rött. Det betyder att hjärtat inte slår, vilket varit fallet med dessa kycklingar. Det är således högst osannolikt att kycklingar skulle ha skållats vid medvetande.
  Läs gärna mer här om hur slakten går till. 

  Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.
  med vänliga hälsningar
  Anna
 • Hej,

  Kan ni ge oss konsumenter en uppdatering på vart ni står i arbetet med att avhjälpa de problem kring slakt samt rengöring ni kommunicerat?

  Senaste uppdateringen är sedan före sommaren.
 • Hej Johan!
  Tack för din viktiga fråga.

  - Vi rapporterade problemet till myndigheterna i höstas och förstärkte då också den manuella bevakningen med extra kontrollpersonal. Vi investerade i nya verktyg, såg över våra rutiner och förbättrade arbetsytan.
  - Vi har bland annat köpt ny maskinutrustning/stickmaskin som vi nu kalibrerar.
  - Vi arbetar även med att installera ännu en kontroll-lösning efter stickmaskinen.
  - Hela produktionsprocessen – från att fåglarna kommer in till slakteriet och går ut till butik övervakas noga både av våra egna kontrollanter och myndigheternas veterinärer, som alltid finns på plats när produktionen är igång.

  Jag hoppas det är svar på din fråga.
  med vänliga hälsningar
  Anna
 • Hej idag den 14e Augusti så får ni återigen hård kritik från Länstyrelsen gällande djurhållning/omsorg/slakt.
  Ni ska enligt er ledning inte ha ”hunnit” åtgärda problemen. Riktigt illa och riktigt dåligt av ett stort svenskt producerande företag som påstår sig lyssna och ta ansvar.
  Trist att nu behöva känna att ni inte är att lita på. Tråkigt också att då tyvärr inte kunna lita på Bosarp eko-uppfödning heller eftersom den ingår i er koncern. Mycket ledsamt och illa skött.
  Att lyssna på kunder och länsstyrelsens vetrinärer  borde verkligen vara er priorittet.
 • Hej Anna!
  Tack för att du hör av dig och att du bryr dig.

  Det är såklart ett misslyckande då djurvälfärd och livsmedelssäkerhet har högsta prio i vår verksamhet. Vi har gjort stora investeringar på över 20 miljoner kronor det senaste året för att ytterligare stärka djurskyddet på en rad områden. Vi hade även hoppats hinna i mål med samtliga punkter i den här rapporten och är ledsna att vi inte gjort det. Vi har i dagsläget åtgärdat sju av nio punkter varav flera handlar om administration - att vi har dokumenterat våra rutiner på ett bristfälligt sätt till myndigheterna. Vi är på god väg att tillsammans med myndigheterna lösa resterande punkter.

  Bosarp Ekologiska kyckling slaktas i Skåne, så det är dock ett annat slakteri även om kycklingen ingår i vår produktion och koncern.

  med vänliga hälsningar
  Anna
 • Ni har fåt anmärkningar även i Oktober, tar aldrig eländet slut, hur lång tid tar det innan ni får godkänt av livsmedelsverket, detta är ett farligt förfarande för varumärket, berätta om vad som är problemet som tar så lång tid att lösa

 • Hej Cales!
  Tack för din fråga. Bra att du bryr dig...det gör vi också. Ledsen att det dröjt med svar. Det tar tid då vi investerar och förändrar. Allt eftersom går myndigheterna igenom vår verksamhet och gör ny bedömning.

  Det som är viktigt att veta är att Livsmedelsverkets veterinärer finns i våra lokaler och är med vid varje slakttillfälle. Nedan ser du åtgärder som vi vidtagit.

  Åtgärder vingskador
  • Vingskade- och klämskadegrupp finns i såväl branschen som hos Kronfågel
  • Årliga utbildningsinsatser
  • Investerat i helt ny utrustning nyligen
  • Utvecklar kontrollsystem och rutiner kontinuerligt
  • Årliga revisioner av ackrediterat externt bolag
  Åtgärder ostuckna
  • Ny maskinutrustning
  • Utökad utbildning av personal
  • Uppgraderat arbetsyta
  • Förstärkt manuell bevakning
  • Förbättrat arbetsmiljön
  • Tätare dialog med våra myndigheter som finns på plats vid varje slakttillfälle
  vänligen

  Anna
 • Jag vill bara fråga hur länge tar den från gassbedöved  till häng upp kedj..
 • Hej Ahmed!
  Tack för din kloka fråga. Ledsen för sent svar. Tiden mellan bedövning och upphängning varierar mellan 15-90 sekunder beroende på djurstorlek och slakthastighet.
  vänligen,
  Anna
 • Ofattbart att denna kyckling fabrik inte har humana verktyg för uppfödning och slakt. Jämför med andra högteknologiska branscher i världen är Ni ett B eller C-lag.
 • Hej Björn!
  Tråkigt att du tycker det. Djurvälfärd är tillsammans med miljö och kvalitet vår högsta prioritet. Våra djur ska må bra och vi har generellt ett väldigt omfattande djurskyddsarbete – långt utöver vad Sveriges redan stränga djurskydds- och livsmedelslagstiftning kräver.Vi har gjort flera stora investeringar under åren för att minimera stress genom hela processen.
  Exempel på investeringar:
  1. Infört gas för skonsam bedövning istället för el. Det ska vara skonsammare för djuren och det är ngt vi är ensamma om i Sverige. Det är också en dyrare hantering.
  2. Bytt ut hela transportparken för bättre djuromsorg. Vi har 13 specialutrustade bilar med bl a luftkonditionering. Dessutom utbildar vi de chaufförer vi anlitar.
  3. Utökat djuromsorgsavdelningen med flera nya roller. Där har vi extra personal för okulär besiktning och efterkontroll för att djuren ska stickas korrekt.
  - Vi kontrolleras på daglig basis genom flertalet kontrollprogram – därför kan vi upptäcka om något går fel och åtgärda det. Vi upptäckte själva det aktuella problemet vilket visar att våra internkontroller för djurhälsa och livsmedelssäkerhet fungerar.
  - Vi ställer också höga krav på de gårdar/uppfödare vi samarbetar med vad gäller allt från foder, transporter och innemiljö (temperatur, ventilation och ströbädd) till att se till att kycklingarna kan röra sig, picka, utföra naturligt beteende.
  Ett bevis för att vårt arbete har gett resultat är bland annat att vi inte behöver ge våra kycklingar någon antibiotika vilket är det vanliga utanför Sveriges gränser. En frisk kyckling som mår bra behöver ingen antibiotika.
  vänligen,
  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.