Hur hanterar vi fåglar i våra områden?

Fåglar är en naturlig del av djurlivet i Sverige, dock under våren händer det att fåglar vill bosätta sig inne våra bostadsområden. Fåglar som bygger bon, vaktar sina ägg och vakar över sina ungar kan låta mycket och flyga väldigt nära oss människor om vi upplevs som ett hot. Vår ambition är därför att ha områden utan fågelbon. Vi på Kopparstaden jobbar tillsammans med våra hyresgäster med flera åtgärder parallellt – allt från förebyggande åtgärder till åtgärder när ägg har lagts.

Steg 1 – förebyggande
Rena uteplatser - Hyresgäster som skapar mysiga uteplatser med stoppade möbler, matrester mm på sina balkonger / uteplatser lockar fåglar att bygga bo i närheten. Finns mycket bra och gott att hämta på dessa uteplatser.

Inte mata fåglar - Hyresgäster som är snälla och matar fåglar på höst/vinter/vår lockar fåglar att bygga bo i närheten – det finns god mat nära boet.

Minska nedskräpningen - Skräp på marken lockar fåglar, överfyllda papperskorgar mm.

Olika typer av fågelskrämmor, nät eller piggar som försvårar för fåglar att bygga bon. Vi provar dessa olika metoder och tekniska hjälpmedel för att försvåra för fåglar att bygga – men det förutsätter att punkterna ovan också fungerar.
Vi går ut med information hur ni hyresgäster kan vara behjälpliga att förhindra fågelbobyggen i närheten av våra områden (se åtgärder ovan)

Steg 2 – byggfasen 
När ni hyresgäster och vi som arbetar på Kopparstaden ser och hör fåglar i närheten under april – ska man ha extra koll på om de bygger bon, ser man ett bo ska detta anmälas till Kopparstaden - då kan vi plocka bort dessa.

Steg 3 – ägg 
Om boet är byggt och ägg är lagda kan vi ta hjälp av företag som har licens att plocka äggen.

Steg 4 – ungar
När äggen kläckts och ungar finns i boet – då kan varken vi eller företag med licens göra något. Då är det bara att vänta tills de har flugit ur bot.
Kopparstaden Kopparstaden

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.