Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

+55 och trygghetsboende blir tillsammans Senior

Från och med 1 januari 2022 slogs köerna för +55- och trygghetsboende samman till nya kategorin Senior, vilket innebär att de två gamla köerna tagits bort och ersatts med en ny kö.
Senior är uppbyggd i tre olika boendetyper:
  • Senior bas innebär en tillgänglig bostad och erbjuder en kvarterslokal i närheten som man kan låna för eventuella sammankomster.
  • Senior plus innebär att det, utöver tillgängliga bostäder, ingår en gemensamhetslokal, hobbylokal, gym och gästlägenhet i hyran. Här ansvarar hyresgästerna själva för att ordna grupper och aktiviteter för att skapa trivsel grannar emellan.
  • Senior trygg har samma upplägg som Senior plus och har dessutom aktiviteter i huset som anordnas av Falu Kommun (Träffpunkt).
Du kan registrera dig i vår kö Senior från den dagen du fyller 60 år och söka bostad när du fyllt 65 år. Villkoren för den här typen av boende är att du inte har några hemmavarande barn.

Vad innebär det för mig som stått i kö för +55- och/eller trygghetsboende?
Sammanslagningen innebär inte någon annan förändring än att vi istället har en kö som heter Senior från och med 1 januari 2022 och att du kan söka en av dessa lägenheter från och med att du fyller 65 år. Dina samlade poäng behålls och uppdateringen till vår nya kö skedde per automatik. Om du stått i båda köerna så fick du med de poäng från den kö där du tidigare samlat mest poäng.

Vad innebär det för mig som står i kö för vanliga lägenheter och är +60 år?
Sammanslagningen innebär att du från och med 1 januari 2022 kommer kunna aktivera/ställa dig i vår kö Senior och börja samla poäng om du vill. Precis som i vår kö för vanliga lägenheter så anger du önskad storlek på lägenhet och område.
Kopparstaden Kopparstaden

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.