Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Uppsägning av timeshare i Spanien, hur gör jag?

Har en timeshare med i Spanien som jag har försökt bli av
med sen en del år tillbaka men utan framgång.

Nu vill jag bara komma bort från den och räknar inte med att få några pengar
tillbaka. Frågan är hur jag bäst gör för att göra mig av med detta
timeshare?

Historia:

1990 köper timeshare 2 veckor

2008 uppgraderar båda veckorna eftersom försäljaren säger att det då ska
vara enkelt att sälja timesharen sen.

2010 Uppgraderar en vecka igen eftersom försäljaren säger att det inte
stämde att det skulle vara enkelt att sälja efter förra uppgraderingen. Men
efter den här uppgraderingen skulle det vara enkelt...

2011 Timeshare-klubben meddelar att de inte bistår i försäljningen trots
att jag fått ett brev om att de skulle göra detta. Lägger ut veckorna till
försäljning på siten som timeshare-klubben rekommenderar men har inte hört
något sen dess.

2015 Säger upp medlemskapet och får svar frånTimeshare-klubben att det inte accepteras. Sen dess har jag inte betalat årsavgiften. Timeshare-klubben skickar räkning/påminnelse
med ackumulerad årsavgift och förseningsavgift två gånger per år.

Läste på er web-sida att "Om Ditt avtal inte innehåller någon bestämmelse om
avtalets längd, kan det ha varit ogiltigt från början.Spansk domstol har
konstaterat att ett timeshare-avtal som inte innehåller någon definition på
avtalets längd är att anse som ogiltigt."

Har läst igenom mina avtal och jag tycker inte att jag kan inte hitta någon
definition på avtalets längd. Tycker ni att jag kan hävda att avtalet är
ogiltigt av detta skäl?

Det stod också att: "Avtal som löper på obestämd tid och som automatiskt överlåts bör, enligt spansk praxis och doktrin, kunna sägas upp utifrån vissa förutsättningar". Borde inte det betyda att jag kan säga upp avtalet?

Vad kan ni annars rekommendera?

Kommentarer

 • Hej Olav,

  Tack för att du kontaktat Konsument Europa.

  Konsument Europa får in en del frågor som rör olika former av semesterboenden, tidsdelade boenden och långfristiga semesterprodukter. Konsument Europas erfarenhet av andrahandsmarknaden är att det ofta kan vara svårt att sälja sitt avtal, eller att på annat sätt ta sig ur avtalet.

  Om ert avtal är ett timeshare-avtal ska avtalsperioden enligt art. 3.1 i spanska lagen 42/1998 vara mellan 3 och 50 år. Innan denna lag trädde i kraft så kunde timeshareavtal vara sk. evighetsavtal, dvs. på obestämd tid; detta är dock inte längre möjligt. Avtal om tidsdelat boende som tecknats innan första timeshare-direktivet 94/47/EC styrs därför i stort sett av avtalsvillkoren.

  Om uppsägningsvillkor saknas kan ni säga upp avtalet utifrån vissa förutsättningar, nämligen:
  - avtalet sägs upp för att undvika "dåliga affärsmetoder och ett oskäligt kontrakt" och
  - avtalet har, upp till datumet för hävningen, följts av parterna, dvs. att exempelvis avgifter betalats korrekt

  Uppsägningen ska helst ske skriftligen och ni får spara uppsägningsmeddelandet samt kontoutdrag av vilka det framgår att ni hittills har erlagt alla avgifter. Skulle företaget fortsätta skicka ut fakturor till er får ni bestrida dem med hänvisning till ert uppsägningsmeddelande.

  Läs mer om timeshare här.

  Med vänlig hälsning,
  Charlotte Juridisk rådgivare, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.