Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Paypal och minderårig, vad gäller?

Hej,
Min dotter som är sjutton år använder paypal. När jag kontaktade PayPal och undrade hur de kan tillåta handel med en sjuttonåring påstår de att det inte är tillåtet för minderåriga att använda PayPal. Uppenbarligen stämmer inte detta och nu undrar jag om avtalet är giltigt och vad händer med de affärstransaktioner hon har gjort och inte fått betalt för?

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Eva,

  Tack för dina frågor.

  Huvudregeln i 9:1 föräldrabalken säger att en person under 18 år inte får ingå bindande avtal men det finns undantag. 9:3 Föräldrabalken säger att en underårig själv får råda över sin egendom om denna har förvärvat den genom eget arbete. Har så skett får den underåriga i princip göra vad denne vill med egendomen och detta inkluderar att sälja den och själv behålla avkastningen.

  Om en person under 18 år ändå ingår ett avtal säger 9:7 1st. föräldrabalken att avtalet, om inget undantag är tillämpligt, ska hävas och att säljaren ska lämna åter pengarna och köparen ska lämna tillbaka varorna. Om varorna är sådana att de inte kan lämnas tillbaka ska köparen ersätta säljaren för varornas värde i den utsträckning varorna har gått till skäligt underhåll eller annars har varit till nytta för köparen.

  Dock säger 9:7 2st. föräldrabalken att om köparen har vilselett säljaren om sin ålder ska han i skälig omfattning ersätta säljarens förlust. Det rör sig här enbart om skadestånd för det negativa kontraktsintresset, dvs. de direkta kostnader som säljaren har haft till följd av avtalet och köparens vilseledande om sin ålder.

  I PayPals villkor nämns:
  "Det här avtalet är ett kontrakt mellan dig och PayPal och gäller din användning av våra tjänster."

  "VIKTIGT
  Det här är ett viktigt dokument som du måste överväga noga innan du bestämmer dig för om du vill använda tjänsterna. Läs villkoren i det här avtalet noggrant innan du godkänner avtalet. I det här avtalet understryks också vissa risker som är förknippade med att använda tjänsterna samt ges vägledning om hur du genomför betalningar på nätet med PayPal på ett säkert sätt..."

  "2. Kvalificering och typer av konton
  2.1 Kvalificering. För att vara kvalificerad för våra tjänster måste du i) vara bosatt i något av de länder som räknas upp på sidan PayPal globalt, ii) ha full rättskapacitet för att ingå ett avtal samt iii) om du är privatperson, vara minst 18 år."

  Din dotter har godkänt dessa villkor och därför tror företaget att hon är över 18 år, eftersom minderåriga inte får använda PayPal. Här kan företaget hänvisa till att hon har vilselett PayPal om sin ålder genom att godkänna dessa villkor som nämner 18 års gränsen och att ha full rättskapacitet för att ingå ett avtal.

  Kontakta PayPal skriftligen och fråga hur ni på bästa sätt kan lösa den uppkomna situationen. Du nämner "vad händer med de affärstransaktioner hon har gjort och inte fått betalt för".

  Vänliga hälsningar

  Jolanda Direktör, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.