Känner ni till företaget Panlegis?

Hej,

Jag var nyfiken och ville endast ha informationsmaterial från Panlegis men blev sedan uppringd av företaget. Jag sa att jag skulle fundera på saken. Innan de ringer igen tänkte jag höra om ni har någon information om företaget?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Sara,

  Tack för din fråga.

  Konsument Europa känner till företaget. Vi har 25 registrerade ärenden sedan 2016 och Konsumentverket har sedan 2012 fått in ett tiotal anmälningar mot företaget.

  Det kan vara bra att känna till att om man köper tjänster som syftar till att användas för att starta en näringsverksamhet, så kan inte Konsument Europa hjälpa till om problem uppstår. Sådana tjänster hamnar utanför vårt kompetensområde eftersom du inte anses vara en konsument.

  Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 1 kap. 2 § gör följande definition av konsument:

  "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet"

  samt följande definition av näringsidkare:

  "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten"

  När det gäller bedömningen av näringsidkare ur ett konsumenträttsligt perspektiv så ska verksamheten vara av ekonomisk natur och yrkesmässig, ett vinsyfte krävs ej. Det innebär att all handel som är till syfte att starta en verksamhet också omfattas av begreppet näringsidkare i lagens mening.

  Eftersom tjänsten som företaget tillhandahåller inte huvudsakligen är avsedd för enskilt ändamål utan syftar till att användas för näringsverksamhet faller den utanför Konsumentverkets tillsynsansvar.

  Allmänna reklamationsnämnden har också som huvudregel avvisat anmälningar mot företaget med hänvisning till "Ej konsumenttvist". Nämnas kan till exempel ärendenummer: 2017-13471 och 2017-1615. Undantag har gjorts i ett ärende 2017-6034 med hänvisning till särskilda omständigheter.

  Ett tips är att vända sig till Svensk Handel eller Verksamt.se för att höra om de har mer information om företaget.

  Vänliga hälsningar
  Jolanda
  Jolanda Direktör, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.