Till senaste kommentaren

Inställd paketresa utan besked, har jag rätt till skadestånd?

För ett par månader köpte jag en resa på en vecka till Kreta med planerad avgång den 3 mars. Depositionen på ca SEK 900 betalades mot faktura ställd till mig.

Då jag inget hört ringde jag Royal Travel i Sverige den 28 februari. Kvinnan som svarade uppgav då att resan var inställd och att hon försökt få tag i mig per telefon- Då hon gav mig numret var en siffra fel. Jag finns med egen hemsida på internet och kan med enkelhet kontaktas via Eniro, Hitta.se eller telefonupplysningar.

Jag hade skjutit på bland annat föreläsningar, ett seminarium, styrelsemöte mm och denna inkompetens har skapat stor olägenhet för mig.

Jag kräver nu ett skadestånd på SEK 25.000, vilket är ett lågt belopp relativt den skada som er svenska filial åstadkommit.

Jag förutsätter och tror att ni respekterar mitt anspråk och åtgärdar denna försumlighet i den svenska organisationen.

Detta skrevs till Toyal Travel  AS som avslog mitt anspråk.
Bengt Karlöf Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Bengt,

  Tack för ditt inlägg.

  När en paketresearrangör avser att ställa in en paketresa ska arrangören meddela resenären så fort som möjligt. Om arrangören kan erbjuda en annan paketresa av likvärdig eller högre kvalitet, har resenären rätt till det. Om man istället godtar en sämre resa har man rätt till mellanskillnaden.

  Kan arrangören inte erbjuda detta eller att resenären väljer att frånträda avtalet, ska resenären snarast möjligt bli återbetalad det som resenären har betalat för resan.

  Vad som är intressant i denna fråga är om man har rätt till skadestånd på grund av den inställda resan. Skadestånd ska betalas ut om det anses skäligt samt att det inte faller in under något undantag när arrangören inte ska behöva betala ut skadestånd.

  Det första undantaget är om det inte varit nog många som har anmält sig till resan samt att arrangören har meddelat resenären inom en i avtalet angiven angiven tid. Vad jag kan utläsa av de allmänna villkoren med Royal Travel ska de meddela resenären mist 30 dagar innan avresa.

  Det andra undantaget är om resan inte har kunnat genomföras på grund av ett hinder som ligger utanför arrangörens kontroll. Om arrangören har anlitat en part och resan har ställts in på grund av dem är arrangören även ansvariga för dem, om hindret för dem inte låg utanför deras kontroll.

  Om du har rätt till skadestånd beror alltså på omständigheterna. Man ska även kunna visa att man har lidit en skada och att denna skada är en rimlig följd av att resan ställdes in.

  Om du behöver ytterligare assistans i ärendet kan du kontakta oss via mejl.

  Vänliga hälsningar
  Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa
 • Gustaf
  Tack för Ditt svar. Jag hade förlagt styrelsemöte, föreläsning och andra möten från den aktuella veckan till annan tid. Som konsult debiterar jag dagsarvode på SEK 18.000 och tid är min intäkt.
  Royal Travel AS har slarvat grovt och måste stå för sitt misstag.
  Hur tycker Du jag kan gå vidare?
  H-r och tack
  Bengt
  Bengt Karlöf
 • Hej igen,

  Då det är svårt att göra en skadebedömning hur mycket pengar som är skäligt i skadestånd bör tvisten prövas.

  Om ni efter fortsatta diskussioner inte kan komma överens och du vill att tvisten ska prövas kan du göra en anmälan till Norsk ReiselivsForum som prövar bland annat tvister gällande paketresor. Man kan använda deras webbformulär och sidan finns tillgänglig både på norska och engelska.

  Möjligheten finns som tidigare nämnt att du skickar in ditt ärende till oss för en närmare bedömning. Det ska dock sägas att vi inte prövar tvister utan kan endast hjälpa till att medla mellan dig och företaget.

  Vänliga hälsningar
  Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa
 • Tack Gustaf
  Jag vill gärna ha er/Din hjälp. Det kostade mig så mycket besvär och intäktsbortfall att jag vill gå vidare. Samtidigt anmäler jag till Norsk ReiselivsForum.
  Om jag får en mejladress kan jag scanna och skicka Royal Travels avvisande av mitt krav.
  H-r
  Bengt
  Bengt Karlöf
 • Hej Bengt,

  Vi kan inte hjälpa till med att medla samtidigt som ärendet är skickat till ett alternativt tvistlösningsorgan för bedömning då ärendet inte ska drivas på två fronter.

  Vill du ha mer råd gällande ditt ärende är du välkommen att inkomma till oss via mejl på info@konsumenteuropa.se.

  Vänliga hälsningar
  Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa
 • OK Gustaf. Då går jag bara via Dig/er.
  Vilka dokument eller underlag behöver Du?
  H-r
  Bengt
  Bengt Karlöf
 • Hej Bengt,

  Ditt avtal med företaget, den relevanta korrespondensen mellan er samt dokumentation på kostnader/skada som uppkommit på grund av resan ställdes in.

  Vänliga hälsningar
  Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.