Till senaste kommentaren

försenat flyg, fel på flygplatssystem

hej

jag fick följande svar på min reklamation från Lufthansa. Skall jag acceptera detta? - Min uppfattning är att många andra plan gick i tid men inte mitt.

Dear Peder,

Thank you for your email dated July 4, 2018.

 Please be informed that flight LH 1243 was delay due to third party which in your case was an outage of airport systems. EC regulations for compensation are only applicable if the delay was caused directly by the operated airline. In this case as we have already advised you, our airline is not directly responsible for the irregularity. We therefore ask for your understanding.

It is our hope that you will continue to place your trust in Lufthansa despite this experience, and that we will have the privilege of welcoming you on board again soon as a satisfied passenger.

Sincerely,

Mariana Lewavukivuki


Kommentarer

 • Hej Peder,

  Tack för ditt inlägg.  

  Flygbolaget är inte skyldigt att betala kompensation om det försenade flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”.

  Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall vilket gör att vi på Konsument Europa inte kan bedöma om omständigheten är att räkna som extraordinär eller inte. Exempel på sådana omständigheter kan vara politisk instabilitet, dåligt väder, säkerhetsrisker, strejker eller annat som påverkar flygbolagets verksamhet och som typiskt sett ligger utanför flygbolagets kontroll.

  En sådan bedömning kan dock göras av en National Enforcement Body (NEB). Du kan därför gå vidare med ditt ärende till en NEB, en tillsynsmyndighet som hanterar ärenden enligt EU:s förordning 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

  Normalt ska en anmälan skickas till NEB:n i landet där incidenten inträffade, men om incidenten inträffade på en avgångsflygplats utanför EU kan anmälan istället göras till NEB:n i det land där flygningens destination ligger. Vi har en lista med kontaktuppgifter till behörig NEB.

  Med vänlig hälsning
  Karolin Juridisk rådgivare Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.