Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Försenat bagage på hemresan, har jag rätt till ersättning?

Hej,

Vad gäller när ens bagage blir försenat när man är på väg tillbaka men ej anländer till sin hemort och därav behöver köpa kläder och hygien artiklar?

Både mitt flygbolag och kortförsäkring vägrar nämligen att betala ut ersättning


Kommentarer

 • Hej Albin,

  Tack för din fråga.

  Generellt sett är det svårt att få ersättning för försenat bagage vid hemresa. Detta på grund av att det oftast inte blir några större merkostnader över tid.
  Gällande en transportörs ansvar vid försenat bagage så görs det igen skillnad i lagstiftningen om det är för utresa eller hemresa.

  Då det finns en skyldighet för resenären att begränsa sina kostnader är det dock möjligt att vissa kostnader skulle anses nödvändiga i samband med en försening vid utresa men inte vid hemresa. Detta blir en bedömningsfråga i det individuella fallet och resenärer uppmanas generellt att handla sparsamt, begränsa sin skada och spara kvitton.
  I ditt fall så är det viktigt att du beskriver din speciella situation.

  Resenärer som drabbas av bagageförsening har rätt att få ersättning för de skador de drabbas av p.g.a. förseningen enligt artikel 19 i Montrealkonventionen.
  "Artikel 19 - Försening
  Transportören ansvarar för skador till följd av försening vid lufttransporter av passagerare, bagage och gods. Transportören ansvarar dock inte för sådana skador om transportören visar att denne och dennes anställda eller uppdragstagare har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder."

  Någon vedertagen modell för hur ersättning skall beräknas vid bagageförseningsanspråk finns inte. En del bolag ersätter samtliga inköp utan avdrag medan andra transportbolag bedömer inköpets skälighet.

  Många flygbolag vägrar ersätta resenärer för merkostnader p.g.a. bagageförsening på sista destination vid hemresa. Ställningstagandet bygger på försäkringsbolagens praxis att exkludera bagageförsening på hemresa med hänvisning till att den försäkrade antas ha tillgång till nödvändiga artiklar i hemmet. Montrealkonventionen gör ingen skillnad på om förseningen inträffar på ut- eller hemresa.

  Vänliga hälsningar
  Jolanda Direktör, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.