Till senaste kommentaren

Förordning mot omotiverad geoblockering

Hej,
Har precis läst förordningen kring ovan, och förbereder att öppna upp en e-handel för hela EU (idag erbjuder vi endast konsumenter i Sverige, Norge, Finland och Polen att handla). Inser att åtgärderna (framför allt lagerhantering, leverans och returhantering) för oss kommer att bli ganska omfattande och att tiden kommer att bli knapp fram till 3 december i år då förordningen ska tillämpas. Min fråga: projektet hos oss är alltså initierat och ligger helt i linje med vår övergripande strategi att expandera in på nya marknader, men om vi inte hinner färdigt och kan öppna upp enligt förordningen, vem vänder man sig till då (i Sverige)? Kan man få uppskov? Finns det någon "mjuk" införandeperiod? Böter om vi inte hinner lansera 3 december?

Kommentarer

 • Hej Peter,

  Tack för din fråga.

  Förordningen om omotiverad geoblockering fastställer inte sanktioner för att förordningen efterföljd, utan lämnar det åt medlemsstaterna att fastställa reglerna om tillämpliga åtgärder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och säkerställa att de genomförs, samt att sådan information ska offentliggöras på EU-kommissionens webbplats. I förordningen fastställs även att en kontaktpunkt ska utses för att ge information till konsumenter.

  Konsument Europa är dessvärre inte insatt i hur Sverige kommer att implementera förordningen, samt vilka sanktioner som kommer att kopplas till förordningens efterlevnad och vilken myndighet som kommer utöva tillsyn.

  Här ska emellertid nämnas att Konsument Europa är kontaktpunkt för konsumenter för tjänstedirektivet, men man kan som företagare vända sig till Kommerskollegium för frågor som faller under tjänstedirektivet. Det senare kan göras via verksamt.se. Tjänstedirektivet har vissa beröringspunkter med Geoblockering, då tjänstedirektivet tar sikte på bland annat diskriminering på grund av nationell hemvist. Det skulle alltså eventuellt vara möjligt för er att efterfråga information från Kommerskollegium.

  Jag kan alltså inte ge dig ett tydligt svar om vad som gäller för Geoblockering, å ena sidan för att det faller utanför vårt uppdrag, å andra sidan för att Konsument Europa inte har sådan information. Du skulle eventuellt kunna kontakta Kommerskollegium eftersom det finns beröringspunkter med tjänstedirektivet, men i annat fall invänta förtydligande implementing från Sveriges sida.

  Med vänlig hälsning
  Robin Juridisk rådgivare, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.