Andelslägenhet Diamond Resorts

Hej!

1997 köpte mina föräldrar en andelslägenhet (en vecka) på Kanarieöarna. Under några år besökte de anläggningen, men under de senaste 10 åren har de försökt bli av med den, utan framgång. RCI, som inledningsvis ägde andelen, vägrade köpa tillbaka andelen, trots att försäljaren muntligen lovade detta vid försäljningen. Anläggningen bytte ägare till Diamond Resorts, men inte heller de ville hjälpa till med avyttringen. De har gått i de vanliga fällorna och betalat avgifter till oseriösa aktörer som lovat sälja andelen, tagit ut en hög avgift och sedan gått upp i rök. De har kontaktat anläggningen och velat skänka tillbaka andelen, men de har inte godtagit detta. De har istället fortsatt att betala årsavgiften eftersom de inte sett någon annan utväg.

Nu har jag hittat en köpare som är villig att köpa andelen för en tiondel av vad den kostade 1997. När jag läser igenom alla dokument ser jag att avtalet inte är tidsbegränsat, dvs det står ingenting alls om hur länge avtalet gäller, bara "until the termination of the club as provided in the constitution". På er hemsida hittar jag följande:

"Om Ditt avtal inte innehåller någon bestämmelse om avtalets längd, kan det ha varit ogiltigt från början.

Spansk domstol har konstaterat att ett timeshare-avtal som inte innehåller någon definition på avtalets längd är att anse som ogiltigt. Om avtalet däremot har en klausul som säger att avtalet pågår ”tills vidare” så räcker detta för att avtalet kan anses som giltigt.

Avtal som löper på obestämd tid och som automatiskt överlåts bör, enligt spansk praxis och doktrin, kunna sägas upp utifrån vissa förutsättningar:

 1. Avtalet sägs upp för att undvika ”dåliga affärsmetoder och ett oskäligt kontrakt”.
 2. Avtalets har, upp till datumet för hävningen, följts av parterna, det vill säga att exempelvis avgifter betalats korrekt."
Innebär detta att avtalet är ogiltigt och att andelen inte kan säljas vidare? I ett annat inlägg här på frågesidan står det att denna lagen antogs 1998, vad gäller då för mina föräldrars avtal som skrevs 1997?

Jag hoppas på ett svar som kan bidra till att denna ekonomiska mardröm kan få ett slut!Joakim Bydinger Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Joakim,

  Tack för ditt inlägg.

  Den spanska lagen 42/1998 trädde den 5 januari 1999 ikraft, men oss veterligen har reglerna en retroaktiv verkan, och avtal som existerade innan ikraftträdandet har således en maximal tid om 50 år räknat från ikraftträdandedatumet, förutom då avtalstiden var kortare, eller då övergångsbestämmelserna ger ett uttryckligt tillstånd om fortsatt obestämd tid.

  Vi har inte mer ingående kunskap om övergångsbestämmelserna och för att få ett avtal ogiltigförklarad skulle det ändå behövas ett domstolsavgörande, särskilt då frågan om återbetalning kan bli aktuell.

  Därför vill jag hänvisa dig till att anlita en advokat som är specialiserad på timeshare och spansk rätt. Du kan leta efter advokater med språk- och andra kunskaper på Advokatsamfundets webbsida (avancerad sökning).


  Med vänlig hälsning,

  Iwona Juridisk rådgivare, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.