Vi har ett nytt frågeforum. Var vänlig besök https://www.hallakonsument.se/frageforum/ för att ställa din fråga.