Konsument Europa hänvisar till Konsumentverkets policy för sociala medier och Konsumentverkets information om behandling av personuppgifter:

https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/vara-webbplatser/konsumentverket-i-sociala-medier/

https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/behandling-av-personuppgifter/