Till senaste kommentaren

Vidareförsäljning av (modifierade) produkter

Hej,

Har en återförsäljare rätt att neka ett annat företag (X) att köpa återförsäljarens produkter, då företag X har som syfte att modifiera inköpta produkter för vidare försäljning till kund (privatpersoner)?

Tack på förhand för svar,

Eddie
(Företag X i fråga är ett "ungdomsföretag", som eleverna på Ekonomiprogrammet startar under tredje året i skolan - om detta skulle ha någon legal bäring för frågan).

Kommentarer

 • Hej Eddie!

  På följande länk kan du läsa om leveransvägran, dvs. när ett köpande företag inte får leveranser från ett säljande företag, vilket förefaller vara den situation som det är fråga om i ert fall: Får en distributör vägra att offerera.

  Vänligen
  Martin Jurist
 • Tack Martin,

  Jag inser att jag ställt frågan fel. Det säljande företaget är OK med att sälja produkten till företag X - men de har (muntligen) förbjudit företag X att sälja produkten vidare (modifierad eller ej).

  Går det att utfärda ett förbud av detta slag?

  MVH,
  Eddie
  Eddie
 • Hej igen Eddie!

  Det korta svaret är att vi inte kan uttala oss om det är ok att utfärda aktuellt förbud. Detta beror på att vi inte utrett den aktuella situationen, och därigenom inte har tillräckligt med underlag för att kunna säga varken det ena eller det andra.

  En utgångspunkt inom konkurrensrätten är avtalsfriheten som innebär att företag som utgångspunkt får välja vem företaget ingår avtal med och till vilka villkor. Det är endast under särskilda omständigheter ett avtal inte är tillåtet enligt konkurrenslagen. När det gäller det vi kallar vertikala avtal (avtal mellan aktörer i olika marknadsled) så krävs i regel att avtalsparterna har en relativt stark marknadsställning för att avtalet ska vara otillåtet eller att det rör någon särskilt allvarlig överträdelse (t.ex. att en tillverkare styr vilka priser en återförsäljare tar). Du kan läsa mer om detta på följande länk: http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/samarbete-som-begransar-konkurrensen/vertikala-samarbeten/.

  Vänligen
  Martin Jurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.