Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vem lyder under lou?

Hur ska man bedöma om ett bolag ska lyda under Lou eller inte.
Vilka grunder ska man utgå ifrån?

Jag har en fundering kring ett bolag som är kopplat till ett Universitet. Dvs det ägs av universitetets holdingbolag som ägs av universitetet. De säger själv att de inte lyder under Lou. Men de ägs av och troligtvis består mycket av intäkterna av offentliga medel. Dock hävdar de själv att de har intäkter eftersom de får eftersom de säljer sin tjänster (kommersiellt)

Kommentarer

 • Hej Linda

  Tack för din fråga. Till att börja med vill jag informera om att Konkurrensverket inte tar ställning i enskilda fall som vi inte har utrett. Däremot kan jag informera om generellt om det regler som gäller.

  Skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling (LOU) är myndigheter och offentligt styrda organ. Med offentligt styrt organ avses sådana bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

  1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller
  2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller
  3. vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

  Om ett bolag är kontrollerat av en upphandlande myndighet enligt p. 2 eller 3 ovan spelar det ingen roll hur bolaget är finansierat. Däremot kan bolaget ändå falla utanför LOU om det behov bolaget tillgodoser är av industriell eller kommersiell karaktär. Bolaget faller också utanför LOU om det behov bolaget tillgodoser inte är i det allmännas intresse.

  Här kan du läsa om några ärenden där Konkurrensverket gjort bedömningen att en aktör är skyldig att följa LOU:
  http://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurre...

  http://www.konkurrensverket.se/nyheter/stiftels...

  http://www.konkurrensverket.se/nyheter/kammarra...

  Värt att tänka på är dock att både frågan om Akademiska hus ska följa LOU och om Systembolaget ska göra det för närvarande är överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, som ännu inte tagit ställning i målen.

  Elin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.