Val av språk vid upphandling

Kan det anses begränsande för konkurrensen att formulera en specifikation (för en tjänsteupphandling) på svenska, och använda denna specifikation i en öppet annonserad upphandling? Kan en anbudsgivare hävda att valet av svenska som arbetsspråk är ett hinder eller en omständighet som försvårar för dem att lämna anbud? Varför jag undrar är därför att svenska är ett officiellt språk inom EU.
Thomas Hjelt Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Thomas

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Av upphandlingsförordningen (20216:1142) framgår att den upphandlande myndigheten eller enheten väljer vilket eller vilka av EU:s språk som annonsen ska publiceras på. För upphandlingar enligt LUFS får dock enbart ett språk väljas.

  I upphandlingsförordningen anges också att annonser om upphandlingar över EU:s tröskelvärden ska skickas till EU:s publikationsbyrå, för publicering i EU:s annonsdatabas TED. Det gäller även sociala och andra särskilda tjänster.

  Huruvida en upphandlande myndighet kan ställa krav på att svenska ska vara arbetsspråk blir en fråga om kravet kan anses vara proportionerligt enligt 4 kap. 1 § LOU. Obligatoriska krav i en offentlig upphandling ska vara nödvändiga, lämpliga och inte onödigt långtgående i syfte att inte begränsa konkurrensen. En bedömning av om ett krav är proportionerligt måste göras från fall till fall.
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.