Till senaste kommentaren

Uthyrd via ett konsultbolag (rekryteringsföretag) till uppdragsgivare (ett måleriföretag)

(via min sambos aktiebolag)

Hej,

Jag driver ett litet AB. Jag har en anställd (vilket är min sambo). Min sambo slutade på sitt jobb och tog ett interimsuppdrag via en rekryteringsbyrå. Rekryteringsbyrån ville att man har eget bolag och därför valde vi att han går genom mitt aktiebolag. Uppdragsgivaren är ett stort måleriföretag som köper heltidstjänst inom ekonomi.

I rekryteringsbyråns avtal finns ett kort avsnitt som heter "Konkurrensbegränsning". Där står det "Från det datum att Avtalet upphört gäller i tolv (12) månader att Konsultbolaget inte får åta sig uppdrag direkt hos Uppdragsgivaren. Om förlängning av detta uppdrag sker eller om nytt uppdrag hos Uppdragsgivaren tecknas inom tolv (12) månader efter att Avtalet upphört gälla ska uppdrag ske via -Rekryteringsföretagets namn-. Detta är dock inte tillämpligt i det fall Konsulten erhåller anställning hos Uppdragsgivaren."

Avtalet gäller till och med augusti i år, i avtalet står det "dock längst till och med att uppdraget är avslutat". Det är dock inget så specifikt uppdrag/ projekt på det sättet utan det är en tjänst med löpande redovisning. Så antar att det betyder att det kan löpa på i all oändlighet om ingen av parterna säger upp det. Men nu till min fråga...

Saken är den att min sambo fått en bra relation med Uppdragsgivaren och de erbjöd honom en tjänst som anställd, men han vill inte vara anställd utan vill vara konsult (antingen hos denna uppdragsgivare eller hos någon annan). Min sambo funderar på att starta ett eget aktiebolag, kan han då exempelvis i september i år ta uppdrag (via sitt nystartade AB) direkt hos denna uppdragsgivare/ byggföretaget utan att klausulen "Konkurrensbegränsning" i avtalet med rekryteringsbyrån blir aktuell?

Han har som sagt skapat denna goda relation med kunden själv utan rekryteringsföretagets förtjänst då de inte lagt mer än en minut på min sambo eller kund efter att avtalet slöts. Rekryteringsbyrån har ändå fått tjäna sina pengar under hela avtalets längd, känns inte mer än rätt att avtalet avslutas när det ska.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
Rebecka Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Rebecka!

  Tack för ditt inlägg i vårt frågeforum.

  När det gäller din fråga ("kan han då exempelvis i september i år ta uppdrag [via sitt nystartade AB] direkt hos denna uppdragsgivare/ byggföretaget utan att klausulen "Konkurrensbegränsning" i avtalet med rekryteringsbyrån blir aktuell?") så är det en fråga som är beroende på hur avtalet är utformat och hur det tolkas av avtalsparterna, dvs. en avtalstolkningsfråga.

  Att bistå med avtalstolkningar (som inte har samband med vår tillsyn) ligger utanför vårt uppdrag, och vi kan såldes inte hjälpa till med det. Behöver ni sådan hjälp föreslår jag att ni vänder er till en jurist som är specialiserad på avtalsrätt.

  Vänligen
  Martin Jurist
 • Tack Martin, jag förstår. 

  Men du tycker alltså inte att det ur ett konkurrensbegränsnings-perspektiv är något som inte blir gällande, utan det kan bli gällande med en sådan begränsning vad gäller konkurrens? Det kanske är rimligt med tanke på att det "bara" är 12 månader som de begränsar..? Är det rimligt med en "konkurrensklausul" på upplägg som detta?

  Anser du att inte nån del av denna konkurrensbegränsning hamnar under konkurrenslagen utan till fullo i avtalsrätten?

  Tack på förhand!

  Vänliga hälsningar,
  Rebecka
  Rebecka
 • I och med att två företag (rekryteringsbyrån och ditt aktiebolag) ingått ett avtal med varandra så kan i och för sig konkurrenslagen bli tillämpbar. Så visst, både konkurrenslagen och avtalsrätten kan aktualiseras i ett fall som detta.

  Huruvida klausulen i ert fall är rimlig kan vi som tillsynsmyndighet inte uttala oss, däremot kan det konstateras att korta konkurrensklausuler som avser en mindre del av en marknad i regel accepteras enligt konkurrenslagstiftningen. Vi har i ett tidigare inlägg (som du kanske redan sett) behandlat denna fråga mer utförligt: ​Konkurrensklausuler i konsultavtal​​​.

  Vänligen
  Martin Jurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.