Upphandling utan avtal

Hej! Jag studerar och har en fråga som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Om ett avtal har gått ut (ca 6mkr/år) och man fortsätter av bekvämlighetsskäl att handla av tidigare leverantör utan att göra en ny upphandling (jag vet att detta inte är lagligt) i år efter år - blir det då en otillåten direktupphandling för varje beställning (årligt inköp fortfarande ca 6 mkr), eller?
Hur beräknar man upphandlingsskadeavgiften i detta fall? Säg att företaget i 2 års tid inte haft något avtal men ändå handlat för 6mkr per år av tidigare leverantör! Beräknas upphandlingsskadeavgiften på årsbasis beloppet eller? Går man även bakåt i tiden och ger dem upphandlingsskadeavgift för båda åren?


Kommentarer

 • Hej Yvonne,

  Tack för din fråga. Storleken på en upphandlingsskadeavgift beräknas med stöd av bestämmelserna i 21 kap. LOU och kan uppgå till högst 10 procent av kontraktsvärdet eller 10 miljoner kr.

  I LOU finns bestämmelser om beräkning av kontraktsvärde i 5 kap. och 19 kap. (under tröskelvärdet). I den situation som du beskriver har ett tidigare upphandlat avtal löpt ut och någon ny upphandling har inte gjorts. Som utgångspunkt blir varje ny anskaffning en direktupphandling och värdet av direktupphandlingar av samma slag under ett och samma räkenskapsår räknas samman (jfr. 19 kap. 8 § LOU).

  Utifrån det som du beskriver kan det vara så att det rör sig om sådana varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer, där kontraktsvärdet ska uppskattas med ledning av bestämmelsen i 5 kap. 11 § LOU. Möjligen skulle beräkningen av kontraktsvärdet också kunna ske med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 12- 13 § LOU beroende på vad det är för typ av kontrakt och de närmare omständigheterna i det specifika fallet.

  Vänliga Hälsningar,
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.