Uppdragsutbildning från högskola

Vi vill köpa in en uppdragsutbildning från en högskola. Vår beräkning är att det totala inköpet kommer att ligga även gränsen för direktupphandling. Behöver vi  en upphandling - trots att vi köper av en högskola?

Kommentarer

 • Hej Sofia

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Konkurrensverket kan inte svara på frågor som vi inte själva har utrett. Vi ger däremot gärna information om de regelverk vi tillämpar.

  Utgångspunkten är att upphandlande myndigheter och enheter ska annonsera inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen. Det finns dock undantag från skyldigheten att annonsera inköp i upphandlingsregelverken. Ett av dessa undantag innebär att vissa upphandlande organisationer kan träffa avtal med varandra utan att genomföra upphandlingar.

  Undantaget gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande organisationen kontrollerar den part som den ingår avtal med (”kontrollkriteriet”) och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande organisationen (”verksamhetskriteriet”). Undantaget har skapats av EU-domstolen. Undantaget kallas ibland även ”inhouse-undantaget” eller ”Teckalundantaget”. Läs gärna mer om vad Upphandlingsmyndigheten har skrivit om undantaget i följande länk: https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/direktupphandling-inom-ett-landstingregion/

  Av din fråga går det inte att avgöra om det beskrivna undantaget kan bli tillämpligt eller inte eftersom det inte framgår om det är en upphandlande myndighet eller enhet som ska köpa in utbildningen. Det går inte heller att avgöra om något annat undantag från att annonsera inköpet kan bli tillämpligt.

  Återkom om du har några ytterligare frågor.
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.