Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Teckalkriterierna

Hej,
Tilla att börja med är jag bekant med Teckal-, eller in house-undantagen.
Det finns många exempel på kommuner som via förvaltningsavtal låter sitt bostadsbolag sköta förvaltningen av kommunens direktägda verksamhetsfastigheter. Detta sker utan upphandling av tjänsterna. Jag är lite osäker på vad som gäller.
1) kontrollkriteriet är otvetydigt uppfyllt väl?
2) Verksamhetskriteriet är jag mer osäker på. Bostadsbolaget tecknar ju förvaltningsavatal ENBART till kommunen som ägare. Övrig verksamhet i bolaget är ju egen förvaltning av bostäder. Det har varit en del tidningsartiklar som hävdar att förfarandet är olagligt. Vad är det som gäller egentligen?

Om det nu inte går att uppfylla verksamhetskriteriet. Kan man då i ett dotterbolag till ett moderbolag som till hundra procent ägs av kommunen anställa personal som förvaltar kommunens fastigheter och som då som enda uppgift har att förvalta kommunens fastigheter?

Kommentarer

 • Hej Göran,

  Inledningsvis vill jag säga att Konkurrensverket inte kan uttala sig i enskilda fall utan att ha utrett det först, men jag kan ge följande generell information som kan vara till viss vägledning.

  Gällande verksamhetskriteriet måste det bedömas om det uppfylls i varje enskilt fall. Enligt praxis från EU-domstolen finns det tillfällen där intäkter från någon annan än den kontrollerande parten (alltså kommunen i ditt exempel) kan betraktas som intern enligt verksamhetskriteriet. Det kan vara fallet när den kontrollerande parten (kommunen) ger den kontrollerade (det kommunala bostadsbolaget) i uppdrag att utföra vissa uppgifter. Du kan läsa mer om det i EU-domstolens dom (se särskilt punkterna 65-67) här. Du kan även läsa Konkurrensverkets beslut i ärendet 322/2015 mot Alvesta kommun där frågan om kommunens köp från sitt bostadsbolag.

  Du kan även läsa mer om kontrollkriteriet i ovan beslut. Precis som gällande verksamhetskriteriet så måste en bedömning av kontrollkriteriet göras i varje enskilt fall.

  Som jag tolkar din sista fråga förstår jag det som att det då skulle startas ett nytt bolag som skulle få ansvar för att förvalta kommunens direktägda bolag. Uppfyller det här bolaget både kontroll- och verksamhetskriterier kan reglerna om internt köp tillämpas. Precis som ovan måste dock en bedömning ske i varje enskilt fall.
  Sara
 • Tack för svar. Det är väl vad jag kom fram till själv egentligen. Men jag hittade följande text någonstans.

  "Kriterierna för in house-undantaget kan även vara uppfyllda genom att flera myndigheter tillsammans utövar kontroll över den fristående enheten, och att enheten då utför huvuddelen av sin verksamhet gentemot dessa myndigheter".

  Innebär det att kommunen och bostadsbolaget kan äga ett bolag tillsammans (driftbolag) där driftbolaget säljer sina tjänster till både kommunen och bolaget?

  Anledningen till att jag vill utreda detta i botten är att för små kommuner vill man gärna slå samman fastighetsförvaltningen för att minska sårbarheten och även för att uppnå synergieffekter. Det är inte primärt en fråga om att kringgå lagstiftningen.
  Göran
 • Hej Göran,

  Tack för din fråga.

  Regeln du syftar på bör vara 3 kap. 13 § LOU. Där regleras i första stycket att en upphandling ska anses var intern om, något förenklat, 1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande myndigheter utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheten utövar över sina egna förvaltningar, 2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndigheternas räkning och 3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. Hur den gemensamma kontrollen ska bedömas regleras i bestämmelsens andra stycke.

  I bestämmelsen ovan används uttrycket "upphandlande myndigheter". Är både kommunen och det kommunägda bolaget i ditt exempel upphandlande myndigheter kan bestämmelsen aktualiseras så länge de uppfyller lagrummets krav i övrigt. En bedömningen måste dock göras i varje enskilt fall utifrån samtliga omständigheter.

  Du kan läsa mer om intern upphandling i Kammarkollegiets vägledning  här. Observera dock att vägledningen inte uppdaterats sedan januari 2014. Du kan även läsa mer om intern upphandling och olika former av samarbeten i Upphandlingsmyndighetens rapport här.
  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.