Till senaste kommentaren

Statlig myndighet rekommenderar använda och köpa tjänst/utbildning från specifik aktör/organistion?

Hej,

Om en statlig myndighet går ut med information och rekommendation externt (exempelvis till kommuner och andra aktörer) om att använda och köpa en tjänst/utbildning från en specifik enskild aktör/organisation, och på så sätt gynnar denne specifika enskilda aktör/organisation? Och det inom det specifika fältet finns andra aktörer/organisationer som erbjuder likanande tjänster och utbildningar, vad gäller?

Kommentarer

 • Hej Pia!

  Se vårt tidigare svar angående stöd från staten till privat aktör: Statlig hjälp?.

  Vänligen

  Martin Jurist
 • Hej Martin,

  Tack för svar, dock är det inte riktigt svar på frågan. Eller skaIl det tolkas som att det är ok att en statlig myndigheten utan att ge direkt finansiellt stöd men exempelvis går ut med information och uppmuntrar att använda och/eller köpa en viss tjänst från specifik organisation. Och på så sätt gynnar den specifika organisation att sälja sin tjänst. Hur hänger det ihop med Lagen om offentlig upphandling?

  Mvh Pia
  Pia
 • Det finns relativt små möjligheter att hindra att en statlig myndighet rekommenderar en viss tjänst/utbildning från specifik aktör/organisation utöver vad jag hänvisade till i mitt korta tidigare svar.

  När det gäller lagen om offentlig upphandling så måste de krav en upphandlande myndighet ställer vara förenliga med t.ex. likabehandlingsprincipen (4 kap. 1 § LOU), vilken anger att leverantörerna ska behandlas lika. Vidare får en upphandlande myndighet ställa krav på vissa tekniska specifikationer utan även tillåta likvärdiga produkter (9 kap. 4 § LOU).

  Vänligen
  Martin Jurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.